Denne behandlingsmetoden blir stadig mer populær:

Feirer 30 år i Norge

Bruken av kunst- og uttrykksterapi har hatt en rivende utvikling siden metoden ble definert i 1974. Melinda Ashley Meyer DeMott stod bak den første utdanningen i Norge og driver i dag stiftelsen Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT).

Annonsørinnhold fra

Font

I år feirer stiftelsen, som ble til i 1993, 30-årsjubileum. Det skal markeres med en storstilt høstfeiring på Litteraturhuset i Oslo.

– Det er virkelig en milepæl for oss. 26. november arrangerer vi en åpen konferanse der alle som vil kan komme innom og lære mer om kunst- og uttrykksterapi, sier Meyer DeMott.

Sin egen mastergrad tok hun på det som den gang het Lesley College i Cambridge, Massachusetts – fødestedet for kunst- og utrykksterapi som fagdisiplin.

– Jeg har forsket på kunst- og uttrykksmetode i terapi i ca. 30 år. I 14 år jobbet jeg på Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) med fokus på flyktninger og overlevende fra krig og tortur. Jeg har lang erfaring både i praksis og fra forskning i psykisk helse med disse metodene, forteller grunnleggeren.

I FULL VIGØR: Melinda Ashley Meyer DeMott (t.v.) startet NIKUT sammen med studievenninne Tone Bjørneboe i 1993. Kunst- og uttrykksterapi handler om å kommunisere med sansene.

Kultur i terapi

Med kunst- og uttrykksterapi ønsker hun å gi dem som har opplevd traumatiske opplevelser verktøy som kan hjelpe dem videre i livet.

– Det er viktig at publikum vet at dette ikke er en kunstskole. Vi ser på kunstutrykk som et tillegg til det verbale. Det handler om å kommunisere med alle sansene, forklarer hun.

Enkelt forklart er kunst- og uttrykksmetoder i terapi en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosessen hvor både verbal og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Mange som har mistet språket, har stor glede av å vise gjennom bevegelse.

Melinda Ashley Meyer DeMott

NIKUT

  • Opprettet av Melinda Ashley Meyer DeMott og Tone Bjørneboe i 1993.
  • Formålet er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden og resten av verden, bidra til å øke metodens faglige og etiske kvaliteter og bidra i internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.
  • Kunst- og uttrykksmetoder er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosessen hvor både verbal og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Derfor er sansene viktig

Hun mener det er viktig å ikke undervurdere sansenes betydning for å beholde psykisk balanse i krisetider.

– Sansene er utrolig viktige når mennesker mister språket. Mennesker som sliter med traumer, klarer ikke alltid å sette ord på hva de har opplevd. Da blir pust, bevegelse og andre former for uttrykk viktig for å gjenetablere trygghet, kontakt og tilstedeværelse.

Hun trekker paralleller mellom situasjonen til de bosniske krigsflyktningene på 90-tallet med dagens krigsflyktninger fra Ukraina.

– Den gangen jobbet vi kun erfaringsbasert med kunst- og uttrykksterapi, men i dag er det forskning som underbygger at pust, bevegelse og sansearbeid er viktig i traumebehandling og stressmestring, sier forskeren som for øvrig står bak to dokumentarfilmer om bosniske flyktninger.

– Filmene og forskningen som ble gjort i etterkant er veldig aktuell nå, sier hun.

Prestisjeprosjekt

EXIT, en forkortelse for «Expressive Arts In Transition», er noe av det som engasjerer henne aller mest. Prosjektet dreier seg om hvordan man kan bruke kunst- og utrykksmetoder med mennesker som lever i et kollektivt traume, eller som sliter med stress etter traumatiske opplevelser.

Samtidig gjøres vitenskapelige studier av effekten, som publiseres i ulike tidsskrifter og bøker.

– Det er et stressmestringskurs på ti ganger og er manualbasert. Manualen er bygd opp på det klientene over 30 års erfaring har sagt de får best resultater av når det gjelder håndtering av stress etter store livspåkjenninger, sier kvinnen som er utdannet sykepleier og som har en doktorgrad med fokus på integrering av immigranter og flyktninger.

Deltakerne lærer seg kroppslige og kunstneriske metoder for å takle det de går gjennom. De har jobbet med implementeringen siden 2011, og i dag praktiseres metodene flere steder i Europa, USA og i Latin-Amerika.

– Hver høst har vi et introkurs til kunst- og uttrykksterapi på instituttet, der vi har fokus på temaer som depresjon, traumer, kropp og smerte, Vi har ca. tre introkurs i året som strekker seg over tre dager, forteller Meyer DeMott.

FOR ALLE: Mange finner glede i å uttrykke seg ved bruk av maling selv om de ikke har erfaring fra før.

Tilbyr videreutdanning

I høst starter de nok en videreutdanning, kunst- og uttrykksterapeut, som kommer i tillegg til videreutdanningen som EXIT-gruppeleder. Søknadsfrist er 15. mai.

– Høsten 2022 startet vi et samarbeid med Regionalt Kompetansesenter (RKK) i Salten og RVTS Nord om en EXIT-utdanning i Salten. Vi starter et nytt kull våren 2023 med 16 deltakere.

Men det stopper ikke der. RVTS Nord har også fått midler til å drive opplæring av EXIT til helsepersonell i Finnmark i samarbeid med NIKUT.

– Den utdanningen vil foregå i Sør-Varanger hele året. De har fått midlene av Helsedirektoratet i forbindelse med krigen i Ukraina. Det blir fokus på den første fasen av traumebehandling, som handler om stabilisering og selvregulering av symptomer under og etter store påkjenninger som uro, hjertebank, søvnløshet, irritasjon og lignende.

NIKUT kan nå tilby EXIT-utdanning en rekke steder – i både inn- og utland.

– Det er kunst og helse som står i sentrum hos oss. Jeg driver også en utdanning i EXIT på Campus Malta, EGS med fokus på global helse og fredsarbeid. Å utvikle en sterk psykisk helse i et samfunn er fredsarbeid. I krigsrammede land hvor konflikter har vedvart over tid, må helse stå i sentrum for at det ikke skal bli en gjentakende retraumatisering i befolkningen, mener hun.

Performing arts, Shorts, Gesture, Style, Black-and-white

Naturen er viktig

Ifølge Meyer DeMott er de svært opptatt av å bruke naturen som et virkemiddel i kunst- og uttrykksterapi.

– I tillegg til musikk, dans, bilde og drama, bruker vi også naturen i møte med mennesker som er sterkt deprimerte og som føler seg alene. Vi forsøker å knytte dem nærmere sansene igjen ved å ta dem med ut i naturen og oppfordre til å se, høre, lukte og føle. Det er ofte et godt sted å starte når noen er blitt utsatt for vold eller overgrep.

Siden mars 2020 har mange undervisninger blitt gjennomført digitalt på Zoom. Nylig fikk en gruppe ukrainske psykologer en innføring i EXIT-modellen.

– Det har brakt kunsten hjem til folk, og har bidratt til at de har hørt mer på musikk hjemme og blitt mer avslappet. Noen har begynt å male, andre har lært seg bedre pusteteknikker. Folk som er stresset puster veldig overfladisk og da mister vi energi, får dårlig fordøyelse og dårlig søvn. God søvn, god appetitt og bra fysisk form er tre ting som er kjempeviktige for en god psykisk helse, forklarer Meyer DeMott.

Slik utviklet det seg

Uttrykksorientert psykoterapi ble for første gang definert i 1974 av daværende helseminister i Massachusetts, psykiater Dr. William Goldman. Samme år ble det etablert et institutt ved Lesley College i Boston der man utarbeidet en metode og en undervisningsmodell for et masterprogram i «Expressive Arts Therapy», engelsk for ekspressiv kunstterapi.

I 1980 åpnet et tilsvarende institutt i Gøteborg. Få år senere, i samarbeid med Lesley College, ble en skandinavisk utdanning utformet og siden har studenter fra hele Norden fullført denne utdanningen.

Vi måtte vente helt til 1987 før den første utdanningen var søkbar i Norge. Melinda Ashley Meyer og Tone Bjørneboe, begge med mastergrad i kunst- og uttrykksterapi fra Lesley College, åpnet den første utdannelsen i Norge. Sommeren 1993 ble stiftelsen Norsk Institutt for Uttrykksterapi opprettet. Dagens navn, Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon, ble til i 2015.

Kontakt oss

Adresse
Ankerveien 36C, 0785 Oslo

Telefon: +47 90 07 00 78
E-post: nikut@online.no

Foto: NIKUT og Anna Fenech