SKOLE & UTDANNING 2021

HER ER STUDIENE MER RELEVANTE ENN NOENSINNE:

Grønn fagskole for fremtiden

På Vea i Ringsaker har man utdannet folk med grønne fingre helt siden 1923. Men fagskolen har nok aldri vært mer samfunnsrelevant enn den er akkurat nå.

Previous.png
Next.png
Logo, Font, Line, Text, Green

ANNONSØRINNHOLD FRA

For snart 100 år siden ble det etablert en hagebruksskole for kvinner, på gården Vea i Ringsaker. Siden har navnet Vea vært synonymt med grønne fagområder som er kjent over hele landet.

I dag tilbyr er Norges grønne fagskole – Vea en unik læringsarena for de som ønsker grønn, fremtidsrettet kompetanse. Bærekraft er et sentralt tema i samtlige studier.

– Vea ligger idyllisk til ved Mjøsa, og her finnes både faglig kompetanse og studier som ingen andre kan tilby. Grønne fagområder er i vinden om dagen, og det er viktig å utvikle seg med markedet og samfunnet. Vi tilbyr studier som markedet og bransjene etterspør. Vi vil aller helst ligge et hestehode foran, sier markedsansvarlig Grethe Busterud.

Baseball cap, Shrub

GRØNN LÆRINGSARENA: Gartnerutdanning for voksne har mye praktisk undervisning på Vea. Foto: Mette Berven Holstad

Stigende søkertall

Fagskole er høyere, yrkesfaglig utdanning på lik linje med høgskole, men fagskole skal gi deg kompetanse slik at du går rett ut i arbeidslivet og utøver faget ditt med en gang – uten videre opplæringsbehov på arbeidsplassen.

På Vea tilbys studier på både fagskole- og videregående nivå, innen anleggsgartner-, gartner- og blomsterdekoratørfag. Man har også kurs til både private og profesjonelle innenfor disse fagområdene. Det er 200 studieplasser totalt.

– Studentene kan forvente å få spesialkompetanse i ulike fagfelt ved skolen. Det er økende behov for denne typen kompetanse i samfunnet. Er man "fremme i skoa", og litt nytenkende, er det store muligheter med grønn kompetanse. Det merker vi også på økende søkertilgang, sier Busterud.

Norges grønne fagskole - Vea

 • Norges eneste fagskole med grønne fagområder.
 • 200 studieplasser.
 • I overkant av 30 ansatte.
 • Tilbyr studier på både fagskole- og videregående nivå, innen anleggsgartner-, gartner- og blomsterdekoratørfag.
 • Har også kurs til både private og profesjonelle innen sine fagområder.
 • Utdanninger kan tas på både heltid og deltid.

  Les mer om studietilbudet
Flowering plant, Eyelash, Botany, Flower, Petal
Real estate, Shrub
Woody plant, Tree
Natural environment, Botany, Orange, Garden, Leaf, Tree, Flower, Petal, Yellow, Plant
People in nature, Woody plant, Social group, Autumn, Mammal, Leaf, Deciduous, Jacket, Footwear
Creative arts, Floral design, Costume accessory, Lavender, Mannequin, Magenta, Petal
Map, Parallel, Plan, Stationery
Hedge, Botany, Arch, Garden, Shrub
Composite material, Road surface, Cobblestone, Concrete, Neighbourhood
Real estate, Water feature, Groundcover, Lawn, Garden, Fountain, Shrub, Green, Plant, Grass
Plant community, Garden, Groundcover, Bridge, Shrub, Vegetation

Bærekraft i ryggraden

Alle studiene er på deltid, har ulik varighet og gir ulikt antall studiepoeng. I all hovedsak jobber man nettbasert, med noen fysiske samlinger på Vea.

En bransje som er i sterk fremvekst, er anleggsgartnerbransjen. For de som har fagbrev som anleggsgartner eller tilsvarende, tilbyr Vea lederutdanning innen dette fagområdet.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de kravene bransjen møter.

I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en slik måte at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet til gode. Digitalisering og effektivisering er også viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje.

– Anleggsgartneryrket er med andre ord et variert og spennende yrke og gir deg mange muligheter, forteller Busterud.

Studier på Vea 2021

 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Anleggsgartnerteknikker
 • Grøntanleggslære med LOD
 • Sirkulær disponering av vann
 • Botanisk design og ledelse
 • Blomsterfaglig produktutvikling
 • Antikvarisk drift og skjøtsel
 • Anleggsledelse
Office supplies, Writing implement, Pen, Desk, Stationery, Sharing, Learning, Table

HAGEPLANLEGGING: Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og private hager.

Studier og jobb kombineres

Helt i tråd med regjeringens ønske om økt tverrfaglig fokus i utdannelser tilbys også studiet; Sirkulær disponering av vann.

– I arbeidslivet møtes anleggsgartneren, anleggsmaskinfører og anleggsrørleggeren på samme byggeplass. Da er det viktig å ha innsikt i hverandres fagfelt og sammen utnytte vannet vårt på best mulig måte, sier Busterud.

I studiet lærer bransjefolk hvordan man kan utnytte regnvann og gjenbruk av vann fra husholdningene på en bedre måte enn i dag. Flom, overvann og tørke er også noe det må tas hensyn til i dag.

– Vann blir en mer prekær ressurs. Det å ta vare på og å utnytte vannet på en bedre og mer bærekraftig måte, er avgjørende. Når disse tre bransjene møtes, skal de lage smartere og mer samfunnsnyttige løsninger. Vi har tuklet med naturen, og bekker har blitt lagt i rør. Det skaper problemer. Vi må tenke annerledes, og ta naturen tilbake. Da trengs kunnskap og tverrfaglighet, sier Busterud.

Studiene ved Vea er fleksible nok til at de kan kombineres med jobb, og man kan studere når det passer den enkelte. Et godt argument for å velge en slik type utdannelse er at grønne områder gir trivsel, rekreasjon og økt biologisk mangfold.

– Grøntanleggssektoren styrker den psykososiale helsa vår, så alle berøres av dette, sier Busterud.

Composite material, Pond, Reflection

VANN SOM RESSURS: Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Vea har flere studier om emnet. Her ser vi et eksempel på godt overvannstiltak ved Universitetet i Oslo. Foto: Tor Jørgen Askim, Naml

Får spesialkompetanse

Fagskolestudiet Grønt, levende interiør er et annet alternativ. Her får studentene spesialkompetanse i innredning av og med grønne, tropiske planter.

– Dette er et nytt og unikt studium i Norden og ble godkjent av NOKUT nå i vinter. Grønne miljøer skaper trivsel og harmoni i både offentlige rom og private sammenhenger. Det blir mer og mer etterspurt, og her lærer man å designe og skjøtte planter som trives og egner seg i ulike miljøer og rom. Dette krever spesialkompetanse, forklarer Busterud.

Studiet er deltid over to år, og gir 120 studiepoeng. Det er nettbasert med noen samlinger på skolen. Opptakskravet er fagbrev, men du kan komme inn på realkompetansevurdering også.

Søknad om opptak

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr utdanninger på ulike nivåer.

Søk plass

GRØNT, LEVENDE INTERIØR: Dette studiet er for deg som ønsker spisskompetanse på planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i innerom.

Kontakt

Adresse:
Turistveien 92
2390 Moelv

Telefon: 62 36 26 00
E-post:  vea@vea-fs.no