Automotive tire, Motor vehicle, Workwear, Yellow, Engineer, Engineering

I denne bransjen er det lønn under utdanning og store jobbmuligheter:

– Jeg tør påstå at du er sikret jobb resten av livet

Bransjen skriker etter arbeidskraft. Med utdanning innen mekaniske fag, er kompetansen din etterspurt og sjansene for å få jobb svært gode.

Annonsørinnhold fra

Font

Daglig leder i Opplæringskontoret for Mekaniske Fag, Paul André Hermansen, forteller at mange medlemsbedrifter sliter med å rekruttere personell med relevant faglig bakgrunn.

– Det er et stort behov for arbeidskraft i industrien. Veldig mange bedrifter kjemper om de samme elevene fordi det ikke er mange nok som velger denne retningen, forklarer han.

Workwear

TRENGER ARBEIDSKRAFT: Utdanner du deg innen mekaniske fag, er fremtidsutsiktene for jobb svært gode. Mange bedrifter er på utkikk etter kvalifisert personell.

Et bindeledd

Opplæringskontoret for Mekaniske Fag er et bindeledd mellom skole, bedrift og det offentlige for å sikre en god overgang fra elev – til lærling – og deretter ansatt.

– Vi er eid av medlemsbedriftene våre. Det er vi som har det formelle ansvaret og som følger opp lærlingene underveis i læreløpet, sier Hermansen.

Personer med utdanning innen mekaniske fag jobber gjerne på et verksted eller i en produksjonsavdeling og utfører vedlikehold og montering av maskiner og utstyr. Låsesmed, industrimontør, platearbeider og industrimekaniker er eksempler på yrkesveier du kan gå.

– Enkelt forklart innebærer mekaniske fag alle fag som har med mekanikk å gjøre, med unntak av bilfagene, forklarer han.

Det er en spennende og variert utdanning som gir deg en trygg fremtid.

Paul André Hermansen

– Mekaniske fag blir ikke fremsnakket nok

Hermansen registrerer en økning av søkere til yrkesfag, men det er fremdeles ikke nok søkere til de mekaniske fagene.

– Mekaniske fag blir ikke fremsnakket nok. Vi må bli flinkere til å fremsnakke den retningen og få flere elever til å søke, ikke nødvendigvis hos oss, men til bransjen generelt, mener han.

– Beveger vi oss vestover og nordover, er situasjonen en annen. I disse fylkene er det flere søkere til mekaniske fag. I Oslo og Viken er det annerledes, der er det mange industribedrifter som trenger faglært arbeidskraft. Det er vanskelig å få tak i ferdigutdannede fagarbeidere, så bedriftene tar heller inn lærlinger for å sikre seg arbeidskraft.

Safety glove, Naval architecture, Workwear, Tradesman, Engineer

FØLGER LÆRLINGENE: Det lønner seg å ta utdanningen gjennom Opplæringskontoret for Mekaniske Fag. Da får du all støtten du trenger gjennom hele læreløpet.

Lønn under utdanning – garantert jobb

Samtidig som opplæringskontoret sørger for at lærlingene får en trygg og god fremtid innenfor sitt fag, sikrer de at medlemsbedriftene får kvalifisert arbeidskraft gjennom opplæring i egen bedrift.

I år har de 120 lærlinger fordelt på rundt 50 medlemsbedrifter.

– En utdanning innen mekaniske fag gir deg en trygg og sikker jobb. Jeg tør påstå at du er sikret jobb resten av livet. Dessuten tjener du penger fra dag én, siden det er en utdanning som gir deg lønn underveis.

Utdanningsløpet består som regel av to år på skole og to års læretid.

– Så er det selvfølgelig muligheter for å bygge på utdanningen etter noen år, men du får uansett en sikker jobb og inntekt. Det er en spennende og variert utdanning som gir deg en trygg fremtid, forteller Hermansen.

Se hvordan det er å være lærling som industrimekaniker her:

Er på skolebesøk

Opplæringskontoret for Mekaniske Fag jobber primært mot Oslo og gamle Akershus fylke.

– Vi er til stede på utdanningsmesser og prøver å nå elevene med ulike kampanjer.

De tar også med seg medlemsbedrifter ut for å promotere fagene når valget skal tas på videregående.

– Etter førsteåret på VGS skal de velge retning videre. Vi er tett på skolene og informerer elevene om utdanningen og videre jobbmuligheter, sier han.

Kontakt oss

Adresse
Skrivervegen 23, 1921 Sørumsand

Telefon: +47 92 45 49 35
E-post: paulandre@okmf.no

Alle foto: Opplæringskontoret for Mekaniske Fag