SKOLE & UTDANNING 2021

FØLG DRØMMEN, IKKE STRØMMEN:

Som lærling i dette faget er du på rett vei

Previous.png
Next.png

Vet du ikke hva du vil bli? Ta utdannelse som yrkessjåfør! Lærebedriftene står nærmest i kø, og veien til fast jobb har kanskje aldri vært mer åpen.

Font, Line, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Over 90 prosent av lærlingene får seg fast jobb etter endt læretid. Det å vite at jeg veileder unge mennesker i riktig retning er det jeg liker aller best med jobben min, sier Vibecke Engø Jensen stolt.

Som daglig leder for Opplæringskontoret logistikk og transport Viken, Vestfold og Telemark er hun én av fire ansatte, inkludert en egen lærling i kontor- og administrasjonsfaget, som jobber med å rekruttere fremtidens yrkessjåfører og logistikkoperatører.

– Vår hovedoppgave er å skaffe flere folk til bransjen. Vi rekrutterer både fra ungdomsskole og videregående. Deretter følger vi opp lærlingen gjennom læretiden i en av våre medlemsbedrifter, forteller Vibecke.

Frakt av mennesker og gods er en viktig samfunnsoppgave, og den vil bli enda viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig å sikre rekrutteringen.

– Etterspørselen er stor. Vi har flere medlemsbedrifter som ønsker seg lærlinger enn vi klarer å skaffe. Jobbmulighetene er veldig gode, mener Vibecke.

trailer truck, Commercial vehicle, Automotive tire, Grille, Transport

ENDELIG PÅ RETT VEI: Nicolay Andersen Heimdal har vært innom mange fag, men det er som yrkessjåfør han virkelig har kommet på rett vei. I dag stortrives han som lærling hos Posten.

– Her føler jeg meg virkelig hjemme

Som så mange andre ungdommer, var Nicolay Andersen Heimdal usikker på hva han ville bli.

– Først prøvde jeg meg som tømrer, deretter murer og så maler. Ingen av delene trivdes jeg med. Konklusjonen ble at bygg og anlegg kanskje ikke var noe for meg likevel, smiler 20-åringen.

Han hadde jobbet i butikk ved siden av skolen fra han var 14. Da var det naturlig å begynne på Service og samferdsel. Målet var å bli kjøpmann eller selvstendig næringsdrivende. Men heller ikke det føltes riktig.

– Jeg har vel alltid hatt i en drøm om å kjøre buss eller lastebil. Så jeg tenkte "hvorfor ikke", forteller Nicolay.

Ved en tilfeldighet fikk han vite at Posten ønsket seg flere yrkessjåførlærlinger. Han søkte, kom på intervju og fikk tilbud om læreplass.

– Her har jeg trivdes veldig godt siden jeg startet. Jeg tror det er i dette yrket jeg føler meg mest hjemme, sier han.

Freight transport, trailer truck, Rural area, Commercial vehicle, Crop, Plantation, Field, Farm, Agriculture
Automotive parking light, Mode of transport, Vehicle door, Alloy wheel, Rim
Mode of transport, Automotive lighting, trailer truck, Commercial vehicle, Rim

Opplæringskontoret viser vei

Veien til fagbrev som yrkessjåfør eller logistikkoperatør starter normalt med VG1 Teknologi- og industrifag (TIF). Fra 2021 erstatter dette tidligere VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Etter året på VG1 går eleven videre til VG2 Transport og logistikk. Det er her Opplæringskontoret kommer inn for fullt, først gjennom grundig veiledning av den enkelte.

– Vi jobber mye med styrkebaserte klasser. Her skal lærlingene tegne opp et veikart over hvilke drømmer de har, hvor de ser seg selv om fem år og hvordan de skal komme seg dit. Det kan for eksempel være å ta førerkort klasse B, truckførerbevis eller yrkesfaglig fordypning, sier Vibecke.

Innen sommerferien første år på VG2 skal lærekontrakten være på plass. Fra høsten begynner lærlingen på et 19 ukers kurs på en av Norges 11 landslinjer. Her gjennomfører den enkelte førerkortopplæring for lastebil eller buss, i tillegg til opplæring i Yrkessjåførdirektivet som alle er pålagt å ha.

Veien til fagbrev

Synes du det høres spennende ut å bli yrkessjåfør eller logistikkoperatør?

Ønsker du mer informasjon om utdanningsløpet eller søke læreplass?

Se her!

Automotive wheel system, Electric blue, Auto part, Motor vehicle, Rim, Fender, Asphalt

FAGAMBASSADØR: Even Gislerud er ambassadør for yrkessjåførfaget, og har funnet seg godt til rette bak rattet i en tippbil hos Isachsen Anlegg.

Det er i læretiden det skjer!

Etter halvåret på landslinjen er det ut i en bedrift for å gjennomføre læretiden på halvannet år. Her fungerer Opplæringskontoret som en viktig støttespiller for begge parter.

– Vi er ofte ute på besøk for å følge opp lærling og bedrift, både for å kvalitetssikre at opplæringen skjer i henhold til læreplanen og bistå i andre faglige spørsmål, forteller Vibecke.

Nicolay har allerede fått erfaring utover det å kjøre lastebil. Før han begynte på landslinjekurset, "tjuvstartet" han læretiden ved å kjøre varebil for Posten hele sommeren.

– Posten har et lærlingeprogram hvor du skal innom flere obligatoriske ting. Jeg har også vært med inne på terminalen for å lære om hvordan hele verdikjeden henger sammen, forteller han.

Automotive lighting, trailer truck, Sunlight, Rim, Sunrise, Sun, Plain, Transport, Cloud

GODE FREMTIDSUTSIKTER: Tar du fagbrev som yrkessjåfør, er veien åpen til å bygge videre på utdanningen.

Drømmejobben innen rekkevidde

For en som trives på veien, er yrkessjåførfaget et ypperlig valg.

– På mange måter får jeg jobbe med lidenskapen min. Jeg er veldig glad i å kjøre og se nye ting. Dessuten er jeg glad i møte nye mennesker. Samtidig som jobben er selvstendig, er den også veldig sosial. I Posten er det både hyggelige kunder og kolleger, sier Nicolay.

Han synes også det er bra at en utdannelse som yrkessjåfør gir flere muligheter den dagen han føler trangen til å prøve noe nytt.

Med god veiledning fra Vibecke og Opplæringskontoret har han blant annet satt seg et langsiktig mål om å bli trafikklærer på tungbil eller sensor hos Statens vegvesen.

– Enn så lenge trives jeg veldig godt hos Posten, og har lyst på fast jobb der. Men det er ikke utenkelig at jeg etter hvert vil ta etterutdanne meg som trafikklærer eller liknende, avslutter han.

Opplæringskontoret logistikk og transport (OLT)

  • Opplæringskontoret for transportfag i Vestfold (OKTF) ble opprettet i 1996.
  • I 2000 ble Opplæringskontorene i Vestfold, Telemark og Buskerud slått sammen til Opplæringskontoret Logistikk og Transport Vestfold-Telemark-Buskerud.
  • I forbindelse med regionreformen i 2019 ble navnet endret til Opplæringskontoret Logistikk og Transport Viken, Vestfold og Telemark (OLT).
  • Opplæringskontoret har ansvar for ca. 150 lærlinger i de to fylkene. Flesteparten av dem utdanner seg til yrkessjåfør, men det er også mange som vil bli logistikkoperatør.
  • Hovedformålet til OLT er å rekruttere lærlinger i takt med bransjens behov, og har et nært samarbeid med utdanningsavdelingene i hvert fylke.
  • Lærlingen inngår lærekontrakt med en av våre lærebedrifter, som påtar seg ansvaret for den praktiske opplæringen.
  • OLT er formelt ansvarlig for at lærlingen får den opplæringen som læreplanen krever.
  • OLT fungerer som bindeledd mellom lærling og opplæringsbedrift i læreperioden, for å kvalitetssikre at utdanningen skjer i henhold til læreplanen.

Kontakt oss

Adresse:
Dr. Graaruds plass 6
3080 Holmestrand

Telefon: 33 09 94 60
E-post:  post@transportfag.no