FRA KURS TIL «SPEED DATING»:

Her blir du mer attraktiv i arbeidslivet

Teknologifagene er på frammarsj, og behovet for kvalifiserte fagfolk er stort. Opptek sørger for at lærlingene og bedriftene finner sammen, gjennom alt fra kursing til «speed dating».

Annonsørinnhold fra

Font

– Etter en liten downperiode de siste par årene, hadde vi en formidabel økning i 2022, forteller daglig leder Mads Frantsen.

Med et solid oppsving i søkertallene, ble Opplæringskontoret for teknologifag på Haugalandet – også kjent som Opptek – fjorårets «vinner» i Rogaland.

– Vi ser at stadig flere søker seg til linjer som Vg1 TIF og Vg2 Industriteknologi. Samtidig forteller bedriftene om stort behov for lærlinger. Velger du teknologifag har du veldig gode jobbutsikter, mener Mads.

POPULÆRT: Mads Frantsen i Opptek forteller om gode søkertall til teknologifagene og stort behov for lærlinger ute i medlemsbedriftene.

– Ikke «låst» til én type jobb

Bak Opptek står bedrifter innen kjemi- og prosessindustri, mekanisk industri samt transport og logistikk på Haugalandet.

Her kan du jobbe med alt fra maskinering, sveising og platearbeid til vedlikehold og service av ulike mekaniske innretninger. Dessuten er det flere teknologifag som fokuserer stadig mer på miljø og bærekraft.

Det gir deg mange muligheter.

– Du har nettbrett i den ene hånden og skiftenøkkel i den andre. Du blir ikke «låst» til én type jobb, men har alle forutsetninger for nye og spennende utfordringer hele tiden, forteller Mads.

Dette er teknologifag

Velger du teknologifag kan du jobbe innenfor et bredt spekter av fagområder og yrker.

Les mer om yrkesvalgene

På riktig kurs

Mange bedrifter bruker lærlingeordningen bevisst for å rekruttere nye medarbeidere. Opptek sørger for at både lærling og bedrift opplever ordningen som verdifull.

En av opplæringskontorets oppgaver er å rekruttere lærlinger i tråd med medlemsbedriftenes behov, og sørge for at de har det de trenger for å drive god opplæring.

Det innebærer blant annet å kurse faglige ledere og instruktører i bedriftene. I tillegg er Opptek sertifisert kursvirksomhet for blant annet truck, kran, anleggsmaskin og varme arbeider.

– Alt dette er ting lærlingene må kunne før de starter læretiden. Samtidig er kursene nyttige for de ansatte i medlemsbedriftene. Vi organiserer både teoridelen og praksisbiten, sier Mads.

Som lærling i teknologifag blir du ikke «låst» til én type jobb, men får nye utfordringer hele tiden.

Mads Frantsen, Opptek

– En viktig suksessfaktor

Gjennom en egen «lærlingepakke» når lærekontrakten er inngått, sørger Opptek for at lærlingene er ytterligere forberedt.

– I løpet av fire uker kurser vi lærlingene i HMS og andre relevante problemstillinger de møter i arbeidshverdagen, sier Mads.

Han mener det er en stor fordel at lærlingene har vært gjennom dette før læretiden begynner.

– Tilbudet har vært en stor suksess. Bedriftene melder tilbake om stor forskjell på lærlingene som har tatt kursene og de som ikke har det.

Møt lærlingene

Alle som velger teknologifag er attraktive for mange bedrifter.

Les om noen av lærlingene og deres erfaringer.

Hard hat, High-visibility clothing, Motor vehicle, Workwear, Helmet, Gesture, Yellow, Hood, Sky, Engineer

Samarbeider om praksis

Skal du bli en god fagarbeider trengs både teori og praksis. Noe kan du lære på skolebenken. Andre ting må bare oppleves ute i den virkelige verden.

Utdanningsløpet for deg som velger yrkesfag er normalt 2+2 år, fordelt på skole og læretid ute i bedrift.

I samarbeid med flere videregående skoler i distriktet, organiserer Opptek også praksisplasser for Vg2-elever som har valgt yrkesfaglig fordypning (YFF).

– Vi tilbyr praksis innenfor to fagområder på Vg2. Elevene sender inn ønske om hvilke fagområder de ønsker å prøve seg i, og vi skaffer plassene. I samarbeid med lærerne ved skolen utarbeider vi en egen læreplan for de rundt seks ukene YFF-perioden varer, forteller Mads.

For mange er «speed dating» en effektiv måte å finne aktuelle kandidater som kan passe godt i bedriften.

Mads Frantsen, Opptek

Inviterer til «speed date»

For å hjelpe bedriftene med å rekruttere de mest aktuelle lærlingene, arrangerer Opptek hvert år i januar også en egen «speed date».

– Vi inviterer bedriftene til oss, og skolene kommer med alle sine Vg2-elever. Hver elev får fem minutter med hver bedrift til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de kunne tenke seg å være lærling i bedriften.

Mads forteller at denne formen for rekruttering blir stadig mer populært, og at listen over bedrifter som ønsker å delta blir lengre fra år til år.

– For mange er dette en effektiv måte å finne aktuelle kandidater som kan passe godt inn i bedriften. De får møte mange i løpet av kort tid, og kan velge seg ut noen som de ønsker å bli enda bedre kjent med.

Egne lærlingeambassadører

For at å bli mer synlige blant ungdommen, har Opptek også en egen gruppe med lærlingeambassadører som holder foredrag for 10.klassingene i distriktet.

– Hver enkelt lager en presentasjon hvor de med egne ord forteller om hverdagen som lærling, hvorfor de valgte den aktuelle retningen og hvilke muligheter de har i fremtiden.

Mads mener det er gull verdt at ungdom snakker til andre ungdommer om hvorfor de har valgt som de har gjort, sine erfaringer og hvordan de nå har muligheten til å realisere drømmene sine.

– Lærlingeambassadørene har vært en kjempesuksess! Jeg er overbevist om at dette har vært en viktig årsak til økningen i søkertallene til teknologifagene de siste årene, avrunder han.

Automotive design, White

SUKSESS: Lærlingeambassadører som holder foredrag for 10.klassinger har bidratt til økningen i søkertallene, mener Mads Frantsen.

Hvem er Opptek?

Les mer om opplæringskontoret

Kontakt

Adresse
Austbøveien 17, 5542 Karmsund

Telefon: 415 55 475
E-post: post@opptek.no

Foto: Opptek