Skole & Utdanning

Sports equipment, Active shorts, Basketball hoop, Field house, Ball game, Joint, Player

Det offentliges svar på en toppidrettsskole

Persbråten videregående skole i Oslo ønsker ikke at økonomiske midler skal avgjøre hvem som får satse på toppidrett.

Annonsørinnhold fra

– Det synes vi er svært uheldig. Alle har ikke råd til å gå på en privatskole, og det skal heller ikke være nødvendig i Norge. Det er veldig viktig at det er et offentlig tilbud som gir deg muligheten til å velge denne retningen, og at du samtidig kan få en akademisk plattform for veien videre, fastslår Lars-Erik Strand, avdelingsleder idrett ved Persbråten videregående skole.

Persbråten videregående skole tilbyr søkbare koder som gjør at du kan kombinere studiespesialisering med toppidrettssatsing. Nå har Udir (Utdanningsdirektoratet) gitt skolen mulighet til å fortsette med forsøksordningen innen et av de mest populære tilbudene i Osloskolen, i tre år til.

– Vi håper det blir en permanent løsning! Halvparten av disse elevene kommer inn på ferdigheter og halvparten kommer inn på karakterer. Det gir flere muligheten til å søke. Du trenger ikke være best i idretten din for å komme inn, men ha et ønske og ambisjon om å bli bedre, tilføyer rektor Siv Børven-Moberg.

Du kan også velge utdanningsprogrammet idrettsfag, som gir deg muligheten til å velge mellom toppidrett og breddeidrett. For dem som har andre interesser enn idrett, tilbys ordinær studiespesialisering ved skolen.

Gesture, Font, Rectangle

MODELLEN: Ved Persbråten kan du velge vanlig studiespesialisering eller studiespesialisering med toppidrett, i tillegg til idrettsfag med toppidrett eller breddeidrett. Skolen har også et studieprogram for arbeidslivstrening.

Får «eget» team

Uavhengig av studieretning, skal alle elever få grundig oppfølging gjennom individuell tilpasning og tilrettelegging av skolens elevtjeneste.

– Alle elevene vil bli sett for den de er. Det starter med en mottakssamtale med elev og foresatt. Fra det øyeblikk er både kontaktlærer og elevtjenesten koblet på, forteller hun.

Uavhengig av hvilket apparat du har rundt deg hjemme, er Persbråten videregående skole et sted du skal føle deg trygg på at du blir fulgt opp.

– Vi er tydelige på hvilke muligheter den enkelte har. Menneskene i vår organisasjon er såpass ulike at de matcher ungdommene våre. Det vil alltid være én i teamet som vil kunne skape en relasjon til eleven. Målet er at den enkelte eleven skal ha det best mulig, forklarer Siv.

Elevtjenesten

Elevtjenesten består av rådgivere, miljøarbeidere, NAV-veiledere, helsesykepleiere, skolepsykolog og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

  Vi tilbyr:

 • Karriereveiledning individuelt og i gruppe.
 • Veiledning ved spørsmål om fagvalg.
 • Hjelp til deg som måtte ha spørsmål om studieopphold i utlandet.
 • Hjelp til deg som har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
 • Hjelp til deg med lese- og skrivevansker.
Mountainous landforms, Cloud, Sky, Mountain, Highland, Travel, Terrain, Slope, Landscape
Field house, Sports equipment, Ball game, Competition event, Shorts, Player, Sportswear, Knee

God karriereveiledning

En del av oppfølgingen er å bli enige om mål.

– Vi har blant annet en veldig god karriereveiledning som er viktig for en elev på videregående skole. Tidlig i 1. klasse har elevtjenesten samtaler med elevene, både på klassenivå og individnivå. Da diskuteres gjerne hva eleven ønsker og hvilke mål vedkommende har. Har ikke eleven noe mål, setter vi et sammen, smiler hun.

Det legges til rette for smakebitkurs, yrkesseminar og utdanningsmesse for elevene i løpet av de tre årene de går på Persbråten, slik at de er godt rustet for å ta riktige valg for videre utdanning.

Safety glove, Laboratory equipment, Research institute, White coat, Scientist, Chemistry
Smile, Product, Gesture, Flooring

LÆRERNE SMILER: Når både elever og foresatte utrykker trivsel, blir lærerne SÅ glade! Det betyr enda mer enn tall og statistikk.

GODE RESULTATER: Undersøkelser viser at elevene trives godt hos Persbråten med både medelever og lærere. De siste årene har både karakterene og søkertallene blitt bedre.

Oppløftende elevundersøkelser

Anne Mari Hetle Simensen er avdelingsleder for fagene norsk, språk og samfunnsfag. Hun har tatt en titt på elevundersøkelsene som bekrefter at elevene får god oppfølging.  

– Det kommer tydelig fram i tallene. Ifølge svarene opplever de at lærerne bryr seg og at lærerne har trua på dem. Det samme gjelder svarene som går på motivasjon. Elevene på Persbråten gleder seg til å gå på skolen, smiler hun.

– Kommer du inn dørene på denne skolen, møtes du alltid med et «hei». Vi er alltid synlige og åpne for å slå av en prat, tilføyer Lars-Erik Strand.

Rektor Siv Børven-Moberg ønsker også å trekke fram oppfølgingstjenesten.

– Vi har i år startet opp med 15 elevplasser for elever som av en eller annen grunn har falt ut av skolen. OT har fokus på friluftsliv, idrett og E-sport. Eleven får muligheten til å ta et fag eller to og kanskje få et kompetansebevis, i beste fall et vitnemål til slutt. Vi tilpasser opplegget individuelt, og hjelper eleven tilbake på skolebenken, sier hun.

Trousers, Font, Dress

FOREDLER TALENTER: Persbråten hevder seg i norgestoppen blant landets videregående skoler når det gjelder å tilrettelegge for idrettstalenter. Alpintkomet Lucas Braathen er en av dem som har gått på skolen.

Persbråten-elev ble alpinstjerne

Alpinsportens nye rockestjerne, Lucas Braathen (21), er blant dem som kombinerte studiespesialiserende og toppidrett ved Persbråten videregående skole.

– Den største fordelen for min del, var at jeg kunne gå studiespesialiserende samtidig som jeg fikk et godt sportslig opplegg. Det var også bra at jeg kunne ta et fjerde år, slik at jeg kunne sette noen fag til side det tredje året for å ha en større satsing på alpint. Jeg synes det var kjempegøy å gå på «Pers», sier 21-åringen som i 2020 ble tidenes yngste vinner av sesongåpningen i Sölden i Østerrike.

Persbråten får skryt for både den akademiske og sportslige støtten de gav alpinkometen. Avdelingsleder Lars-Erik Strand forklarer at de prøver å legge til rette for at hver enkelt elev skal bli den beste versjonen av seg selv.

– Og det helt uavhengig av kjønn, alder, bosted, bakgrunn eller andre forutsetninger. Dette er et ekstremt viktig tilbud å ha i den offentlige skolen. Vi er veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter, sier avdelingslederen.

Vi er veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter.

Lars-Erik Strand, avdelingsleder idrett

Persbråten videregående skole

 • Ca 500 elever, 80 ansatte, og mellom 40 og 50 pedagoger.
 • Ligger i bydel Vestre Aker vest i Oslo.
 • Grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum.
 • Skolen har et moderne og spennende skolebygg med gode treningsfasiliteter.
 • Skolen har et bredt programfagstilbud og tilbyr full fordypning innen realfag på studiespesialiserende utdanningsprogram – samt breddeidrett og toppidrett.
 • Har tett samarbeid med lokale idrettsklubber som Heming, Njård, Persbråten basket, Ready, Røa og Ullern.
 • Tilbyr karriereveiledning allerede fra VG1.

To nye toppidrettstilbud

Rektor Børven-Moberg og avdelingsleder Strand mener tilbudet hos Persbråten matcher de private konkurrentene Wang Toppidrett og NTG. De samarbeider dessuten tett med klubbene i nærområdet.

– Vi ønsker at elevene skal kunne fortsette å bo hjemme, uten å bruke for mye tid på transport. Det er ikke gunstig med lang reisevei når du driver med toppidrett. Vi prøver egentlig å unngå alle unødvendige ting som gjør at du tappes for tid og krefter. På Persbråten videregående kan du komme med den toppidretten du bedriver, og få et fullverdig studietilbud.

Nylig startet de to nye toppidrettslinjer for elever ved Persbråten: E-sport og basketball.

– Vi ser at E-sport er et veldig godt tilbud for ungdommene våre, og at vi klarer å vise dem rundt oss at det faktisk er en idrett. Samholdet i den gjengen er ganske unik. Vi startet også med basketball for to år siden, så det er kjempespennende å følge utviklingen av dette tilbudet, sier rektoren.

Spokesperson

SATSER: E-sport er blitt svært populært de siste årene. Nå skal Persbråten VGS dyrke talentene.

Kontakt oss

Adresse:
Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo

Telefon: 22 13 67 60

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
(merk e-post med skolens navn)

Alle foto: Privat