SKOLE & UTDANNING 2021

RØRLEGGERE MER ETTERTRAKTET ENN NOEN GANG:

Yrkesvalget ditt blir ikke mer vanntett enn dette

Previous.png
Next.png

Rørfaget er i stadig endring, og rørleggere er mer ettertraktet enn noen gang. Tar du denne yrkesretningen, gjør du et vanntett valg som gir deg en uendelig strøm av muligheter i fremtiden.

Monochrome, Grey, Black-and-white, Font, Line, Style, White, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

I løpet av de siste tiårene har rørleggerfaget vært gjennom en vanvittig utvikling. Det mange forbinder med toaletter, kloakk, vann og avløp er i dag bare en liten del av et yrke som blir stadig mer omfattende.

Det gir også flere muligheter for deg som velger rørleggerfaget.

– Faget er betydelig bredere og mer sammensatt enn det var for bare noen år siden. Kjøling, varmepumper og energisparing er noe av det som i dag står sentralt i rørleggerens hverdag, forteller Helge Andersen.

Han er daglig leder for Rørentreprenørenes Opplæringskontor Oslo & Omegn, som jobber med å rekruttere morgendagens rørleggere. En yrkesgruppe som får stadig flere strenger å spille på, skal vi tro Helge.

– Den moderne rørleggeren jobber med alt fra røropplegg og bad i private boliger, til teknisk avanserte industrianlegg på land og til sjøs, sier han.

Lærlinger fra 16 til 50

Utdanningen er en blanding av teori og praksis. Det betyr at ingen dager er like. I stedet for å sitte i et klasserom hele dagen, kommer du raskt i gang med det rørleggere faktisk driver med.

Helge forteller at mange som velger faget, er skolelei. Som rørleggerlærling får de jobbe med hendene og gjøre praktiske oppgaver.

– For mange gir det en ny tenning. De får utfolde seg på en helt annen måte, som gjør det moro å lære, sier han.

Det er ikke bare 16-åringer som kommer rett fra ungdomsskolen som kan bli rørleggerlærling. Er du 50 og ønsker å gjøre noe nytt, er det gode muligheter for deg også.

– Vi vil gjerne ha voksne lærlinger. Folk som har erfaring fra både arbeidslivet og livet ellers, er noen av de mest solide folka vi har, sier Helge.

Hvorfor bli rørlegger?

 • Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHO sine bedrifter.
 • Rørfaget gir gode muligheter for videreutdanning og nye karriereveier.
 • Et mesterbrev innen rørfaget er et godt utgangspunkt for å etablere egen bedrift.
 • Rørleggerlærlinger har lønn under utdanningen.
 • Rørleggeren har varierte arbeidsoppgaver – du må bruke både hodet og kroppen.
 • Rørfaget er viktig i det grønne skiftet mot et mer klimavennlig samfunn.
 • Rørleggeryrket vil aldri forsvinne – folk vil alltid ha behov for rent vann og varme.

  Les mer om yrket
Service, Wrist, Elbow, Room, Hand, Shoulder, Arm

SAMMENSATT FAG: Rørfaget blir stadig mer sammensatt, og som rørlegger er du en sentral brikke i ulike byggeprosjekter.

Rørleggere er ettertraktet

Etterspørselen er stor etter dyktige, faglærte rørleggere. Gjør du en god jobb, stiller du sterkt på arbeidsmarkedet, mener Helge Andersen.

Opplæringskontoret han leder har ansvar for å rekruttere lærlinger til de rundt 120 medlemsbedriftene i Oslo og omegn.

– Bedriftene våre ønsker seg lærlinger, og er alltid interessert i motiverte og lærevillige rørleggerspirer. Møter du opp hver dag, engasjerer deg i jobben og gjør så godt du kan ligger du godt an, understreker Helge.

Han forteller om en jevn stigning av lærlinger de siste årene. Selv om de hadde en liten nedgang i 2020, var det fordi de tok inn rekordmange i 2019. Koronaen til tross, har ingen av kontorets lærlinger blitt permittert.

– Bransjen har et stort behov rørleggere med svennebrev. Beregninger viser at Oslo-regionen trenger 70-90 flere rørleggere hvert år på lang sikt, sier han.

Blue-collar worker, High-visibility clothing, Service, Workwear
Personal protective equipment, Workwear, Glove, Headgear, Winter, Cap
Toy, Flooring, Elbow, Floor
Aerospace engineering, Machine

En fremtidsrettet fagutdannelse

Som rørlegger kan du få jobb i små eller store bedrifter som jobber med boliger, offentlige bygg eller forretningsbygg.

Du kan også jobbe på industrianlegg, skip eller offshore. Det er til og med mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, slik at du kan jobbe med rørledninger under vann.

– Synes du praktisk arbeid er mer spennende enn teori, kan jeg absolutt anbefale å starte en karriere som rørlegger, oppfordrer Helge.

Som lærling får du lønn under utdanning fra første dag, og du slipper å ta opp lån i motsetning til hvis du begynner å studere. Du får en god start på en yrkeskarriere, med mange utviklingsmuligheter hvis du ønsker.

– Du får en sikker og fremtidsrettet fagutdannelse, som åpner mange dører. Har du svennebrev fra Norge kan du dessuten reise ut i verden og realisere deg selv, sier han.

Hvordan bli rørlegger?

 • Det er vanlig å gå to år på skolen og jobbe to og et halvt år som lærling, før du avlegger svenneprøven.
 • Du starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, før du velger VG2 Klima, energi og miljøteknikk og deretter Rørlegger.
 • Det er også mulig å kun gå ett år på skolen og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen.
 • Har du gått allmennfag, vil du få et halvt års fradrag for disse av læretiden.

  Les mer på vilbli.no eller utdanning.no
Engineering, Wrist, Elbow

VANNTETT YRKESVALG: Med svennebrev som rørlegger, har du svært mange muligheter for etterutdanning og nye karriereveier.

Nye karriereveier

Rørleggerfaget er i stadig utvikling, der du har gode muligheter for etterutdanning og nye karriereveier. Med svennebrevet i lomma er det bare du som setter grensene.

Du kan ta kurs for å bli bas eller prosjektleder – eller bli sertifisert innen områder som våtrom, gass, sprinkling og varme. Et yrke som for eksempel brannmann er også innen rekkevidde for deg med bakgrunn som rørlegger.

– Rørleggeren er attraktiv fordi han eller hun er vant til å ta avgjørelser, samarbeide med folk og planlegge et oppdrag, mener Helge.

Du kan videreutdanne deg til fagskoleingeniør innen Klima, energi og miljø (KEM) eller ta Mesterbrev og bli rørleggermester. Du kan også studere til ingeniør på høyskole eller universitet.

Det er også mulig å ta teknisk fagskole på deltid, samtidig som du jobber. Etter tre og et halvt år blir du utdannet fagtekniker.

– VVS-ingeniører med yrkesfaglig bakgrunn er veldig attraktive i byggebransjen. De kjenner forholdene ute på prosjektene, fordi de ikke bare sittet har på skolebenken med kulepenn og datamaskin. Det er en stor fordel, avslutter han.

Rørentreprenørenes Opplæringskontor

 • Rørentreprenørenes Opplæringskontor kan garantere en god og sikker fagutdannelse i en av våre medlemsbedrifter.
 • Vi tar ansvar for å tegne lærekontrakt, følge opp lærlingene ute i bedriften og sørge for full opplæring i henhold til Opplæringslova og læreplanen.
 • Etter fullført læretid avlegges svenneprøven ved vårt lærlingsenter på Kuben yrkesarena.
 • Vi holder også flere kurs for våre lærlinger – blant annet våtromskurs, sveisekurs og utvidet teoriundervisning.
 • For å ivareta fagutdannelsen best mulig samarbeider vi også med yrkesskolene, Fagopplæringsetaten, Rørentreprenørene Norge og andre opplæringskontor.

Kontakt

Adresse:
Eikenga 13, 0579 Oslo

Telefon: 23 17 38 10
E-post:  innpost@ref.no