Skole & Utdanning

FRA URSPRÅK TIL E-SPORT:

Her er det bare fordeler med å være helt på vidda!

Ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino kan du fordype deg i mye mer enn bare samisk språk og kultur. Her er det bare fordeler med å være helt på vidda, uansett hvilket fag du velger.

Annonsørinnhold fra

Human body, Gesture, Rectangle, Handwriting, Font

Har du lyst til å lære samisk språk eller fordype deg i den mangfoldige kulturen? Drømmer du om å leve i pakt med naturen? Eller ønsker du bare en unik ramme rundt skoletiden med midnattssol, mørketid og nordlys?

Som elev ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino kan du oppleve alt dette – og mer til.

– Finnmarksvidda er spesiell. Livet på vidda er virkelig noe alle burde få oppleve, anbefaler studieinspektør Isak Ole Hætta.

Samisk språk og kultur er selvsagt en naturlig del av fagtilbudet ved skolen, som har to landslinjer du bare finner her – reindrift og duodji. I tillegg har skolen linjer for studiespesialisering, byggfag, teknologi- og industrifag samt restaurant- og matfag.

Høsten 2020 tok det varierte fagtilbudet enda en ny retning. Som en av to videregående skoler i Norge tilbyr de nå treårig studiespesialisering i idrettsfag med fordypning i e-sport.

E-SPORT: I Kautokeino tilbys e-sport som idrettsfag over tre år og som programfag på studiespesialisering.

Bygger ny skole

I 2022 tar de nok et skritt videre. Da er det klart for byggestart av et splitter nytt skolebygg, som også skal huse Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

– De første planene om ny skole kom allerede for 12 år siden, og nå ser vi frem til å endelige kunne realisere dem, sier Isak Ole fornøyd.

Han tror samlokaliseringen vil gi både skolen og teateret et solid løft, fordi de på mange måter er avhengig av hverandre. Blant annet er planen å utvide studietilbudet med en egen linje for musikk, dans og drama – inkludert programfag på områder som lyd, lys og sceneteknikk.

Fra før låner teateret skolens lokaler til produksjon av scenerekvisitter. Elever ved skolen har dessuten vært med i produksjon av kostymer. Målet er at skolens landslinje for faget duodji skal bidra med utvikling og produksjon av kostymer når nye stykker settes opp.

– Målet vårt er at vi skal utdanne folkene teateret trenger, og de bistår skolen med sin spisskompetanse i programfagene. Dessuten vil en samlokalisering også bidra til et mer effektivt samarbeid og billigere drift, tror studieinspektøren.

Natural environment, Snow, Ecoregion, Water, Wood, Sky, Slope, Freezing, Tree
Cloud, Sky, Plant, Building, Water, Grass, Tree
Building, Hall

KAUTOKEINOS NYE STORSTUE: I 2022 starter byggingen av den nye videregående skolen i Kautokeino, som skal samlokaliseres med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2024.

Lær å leve i pakt med naturen

Selv om Kautokeino er Norges største reindriftskommune, har mange dette som levevei også i andre deler av Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Landslinjen Reindrift Vg2 blir derfor et naturlig valg for mange.

– Undervisningen tar utgangspunkt i reindrift men kan overføres til de fleste typer jordbruk, naturbruk og dyrehold, forteller Isak Ole.

På Vg1 Naturbruk får du innsikt i hvordan samene bruker ressursene i sine omgivelser. Du får kunnskap som er nyttig i ulike typer naturbruk – fra reindrift til rypejakt og isfiske. Du er mye ute i naturen og lærer om alt fra slakting til lokale råvarer som fisk og bær.

På Vg2 fordyper du deg i tradisjonell reindrift, der mye av praksisen foregår på vidda. Du lærer om beiteforhold, bygging av gjerder og innsamling av rein. Ikke minst er kunnskap om reinens anatomi, slakting, salg av kjøtt og økonomi viktig for å kunne livnære seg som reindrifter.

– Reindrift er en veldig viktig del av vårt lokalsamfunn. Faget er ikke bare for de som skal jobbe som reindrifter. Ansatte hos Statsforvalteren, jurister og politi er eksempler på andre yrkesgrupper med stor nytte av kunnskap i faget, understreker studieinspektøren.

REINDRIFT: Studerer du reindrift får du kompetanse som kan brukes i alle typer naturbruk og dyrehold, så vel som en rekke andre yrker.

Om skolen

  • Samisk videregående skole og reindriftsskole Kautokeino er en statlig videregående skole som er åpen for elever fra hele landet og det samiske området i Nordkalotten.
  • Alle elever har samisk som fag, tilpasset deres nivå.
  • Skolens visjon er at elevene ved endt skolegang har solide kunnskaper som har røtter i det samiske samfunnet og kulturen.
  • Det er lagt vekt på at skolen skal bidra til at samisk ungdom til å fungere i det samiske, norske og internasjonale samfunnet. Videre vil skolen bidra til styrking og utvikling av samisk identitet, språk og kultur hos samisk ungdom.
  • Samisk videregående skole og reindriftsskole Kautokeino er akkreditert i WINHEC, og er verdens eneste skole som er godkjent som urfolksskole på videregående nivå. Dette gir elevene mulighet til utveksling med andre urfolksskoler.

"Ureist" mat på menyen

På restaurant og matfag lærer du å foredle råvarer som finnes rett utenfor stuedøra.

– Linjene for naturbruk og reindrift plukker, fanger, slakter og henter lokale råvarer som leveres til restaurant og matfag. Vi har spesialisert oss på "ureist" mat, den som finnes rett utenfor stuedøra vår, forteller Isak Ole.

Den nye skolen vil også få et eget minislakteri for elevene på reindriftslinja, som vil kunne gi enda bedre og mer effektiv opplæring. Kjøttet vil bli brukt i undervisningen på restaurant og matfag.

I tillegg vil reinens skinn kunne tørkes og tilberedes bedre, slik at duodji-linjen får utnyttet det bedre i sin undervisning.  

– Målet er å samarbeide mer på tvers av linjene, slik at skolen får enda bedre spisskompetanse og utnyttelse av alle råvarene, sier Isak Ole.

Meat cutter, Butcher, Food, Zombie

"UREIST" MAT: På restaurant og matfag lærer du å foredle råvarer som finnes rett utenfor stuedøra.

Bevarer tradisjoner for nye generasjoner

Duodji er den andre landslinjen ved skolen i Kautokeino. Dette er studiet for deg som ønsker å lære om den samiske håndverkstradisjonen, eller drømmer om å skape og din egen levevei innen håndverk.

På Vg1 Håndverk, design og produktutvikling blir du bedre kjent med samiske håndverkstradisjoner. Fortsetter du på Vg2 Duodji, kan du fordype deg i tradisjonell duodji og moderne samisk design.

Du får muligheten til å bruke nye teknikker og tenke nyskapende om det tradisjonsrike håndverket, der du kan velge mellom to ulike retninger.

I myk duodji lærer du blant annet å sy kofter, lage luer, votter av skinn og tradisjonelt samisk fottøy. Fordyper du deg i hard duodji er du innom alt fra tre, horn og bein til metall. Du får for eksempel jobbe med sølv og produsere kniver, kopper og kar i tre og horn.

– Vi jobber for å gi dagens ungdom kunnskap om alle sider ved samisk kultur og husflid, slik at de kan ta vare på bringe dette videre til glede for nye generasjoner, sier Isak Ole.

Sleeve, T-shirt
Clothes hanger, Outerwear, Product, Textile, Sleeve, Grey, Collar, Red
Human body, Leg, Textile, Gesture, Thigh, Finger, Knee, Comfort

DESIGN OG HÅNDVERK: Er du interessert i design og håndverk, kan du fordype deg i både tradisjonell duodji og moderne samisk design.

Elever fra hele landet

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er åpen for alle elever som ønsker seg samisk som fag. Samisk språk og kultur er den røde tråden gjennom hele utdanningsløpet, og mye av undervisningen foregår på urspråket. Likevel er det lagt til rette for at alle skal kunne lære seg samisk – også du som er nybegynner.

– Ungdom som søker seg hit vil få en unik mulighet til å lære seg samisk. Samtidig vil de også oppleve noe nytt og annerledes. Du lever på mange måter i ett med naturen. Her er bil og buss erstattet med ski og snøscooter, sier Isak Ole.

Selv om de fleste er fra Finnmark, finner du elever fra alle deler av landet her. Hit finner også elever fra andre land og verdensdeler – enten det er Sverige, Finland eller Canada.

I tillegg gir skolen fjernundervisning i faget samisk til elever fra hele landet.

– Elever som ikke kommer herfra bor som regel hos lokale vertsfamilier. Her får de muligheten til å oppleve både samisk kultur og språk i praksis, og ikke bare lese om det i teorien, avslutter Isak Ole.

Kontakt oss

Adresse
Ájastealli 5, 9520 Kautokeino

Telefon
78 48 45 00

E-post
postmottak@samisk.vgs.no