Building, Hall, Floor, Flooring

KAUTOKEINOS NYE STORSTUE:

– Alle vil få en ny hverdag

Høsten 2024 åpner en splitter ny, topp moderne Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. – Det vil bli en helt ny hverdag for alle, tror studieinspektør Isak Ole Hætta.

Annonsørinnhold fra

Human body, Rectangle, Font

– De første planene om ny skole kom allerede for 13 år siden. Nå ser vi frem til å endelig kunne realisere dem, sier en fornøyd studieinspektør.

I mai 2022 startet byggingen av den nye videregående skolen i Kautokeino, som skal samlokaliseres med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

Kautokeinos nye storstue skal stå ferdig til skolestart høsten 2024.

– Det går unna, og vi begynner nå å se konturene av det flotte bygget. Lørdag 17.august neste år blir det høytidelig åpning av både skole og teater. Da vil det bli en ny og bedre hverdag for alle, tror Isak Ole.

Cloud, Sky, Plant, Building, Water, Grass, Tree

NY STORSTUE: Den nye videregående skolen i Kautokeino skal samlokaliseres med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Bygget skal stå ferdig til skolestart høsten 2024.

Fikk «tommel opp» fra høyeste hold

Selv om både skolen og teateret lenge hadde hver sine planer om respektive nybygg, var det først når de ble enige om å flytte sammen at det ble fart på sakene.

– Vi så til Nordfjordeid, hvor den videregående skolen og operaen er samlokalisert. Her hadde de bare gode erfaringer, noe som var en viktig inspirasjon for oss i den videre prosessen, forteller Isak Ole.

Etter at de ble enige om ett felles bygg, startet arbeidet med å få støtte til prosjektet på myndighetsnivå.

– Det resulterte i at Solberg-regjeringen ga startbevilgning for å sette i gang planleggingen. Da begynte ballen for alvor å rulle, og nå er altså byggingen i full gang og åpningsdatoen satt, sier studieinspektøren fornøyd.

Natural environment, Snow, Ecoregion, Water, Wood, Sky, Slope, Freezing, Tree
Sky, Water, Shade, Slope, Snow
Road surface, Material property, Cloud, Building, Sky, Wood, Window, Fixture

Vi har allerede et godt samarbeid med teateret, men med alt i samme bygg kan vi utnytte hverandres ressurser enda bedre. Det vil bli en ny hverdag for alle.

Isak Ole Hætta, studieinspektør

"

– Gjør hverandre bedre

Isak Ole tror samlokaliseringen vil gi både skolen og teateret et solid løft, fordi de på mange måter er avhengige av hverandre.

– Vi har allerede et godt samarbeid, men nå kan vi utnytte hverandres ressurser enda bedre. Et felles bygg gjør det mye enklere å jobbe på tvers, mener han.

Ambisjonen er blant annet at byggfagelevene skal bidra til produksjon av rekvisitter, og elevene på landslinjen for duodji skal designe og sy kostymer.

Studieinspektøreren forteller at de i tillegg har planer om å utvide studietilbudet med en egen linje for musikk, dans og drama.

– Målet vårt er at vi skal utdanne folkene teateret trenger, og de bistår skolen med sin spisskompetanse i programfag som for eksempel lyd, lys og sceneteknikk.

Dog sled, Winter sport, Snow, Sky, Carnivore
Electrical wiring, Hand, Table, Gesture, Finger, Nail, Thumb, Wrist
Meat cutter, Food, Butcher, Cuisine
Food, Fun
Automotive design, Computer keyboard, Audio equipment, Microphone, Chair, Hearing
Automotive tire, Outdoor recreation, Ice cap, Sky, Snowmobile, Snow, Cloud, Vehicle, Helmet

– En ny hverdag

Sammen med kollegene og ikke minst elevene, gleder studieinspektøren seg stort til å flytte inn i et topp moderne skolebygg høsten 2024.

– Det blir en ny hverdag for alle, både elever og lærere. Vi får både større plass og en skole som er tilpasset kravene til videregående utdanning i Opplæringsloven.

Blant annet får de nå sitt eget minislakteri til bruk på landslinjen for reindrift. I dag må elevene reise til Enare i Finland, som er nærmeste godkjente slakteri for opplæring.

– Vi både håper og tror at det nå skal bli mer attraktivt for elever fra hele landet til å søke seg til Samisk videregående skole og reindriftsskole, sier studieinspektør Isak Ole.

Snow, Sky, Gesture, Freezing, Building

Livet på Finnmarksvidda er helt spesielt. Alle som søker seg til Samisk videregående skole og reindriftsskole vil garantert få en opplevelse for livet.

Isak Ole Hætta, studieinspektør

"

Unik mulighet

Samisk språk og kultur en naturlig del av fagtilbudet ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Blant annet har skolen to landslinjer du bare finner her – reindrift og den samiske håndverkstradisjonen, duodji.

– I tillegg har vi egne linjer for studiespesialisering, byggfag, teknologi- og industrifag samt restaurant- og matfag. Som en av to videregående skoler i Norge tilbyr vi også treårig studiespesialisering i idrettsfag med fordypning i e-sport, forteller Isak Ole.

Samisk språk og kultur er den røde tråden gjennom hele utdanningsløpet, og mye av undervisningen foregår på urspråket. Likevel er det lagt til rette for at alle skal kunne lære seg samisk – også du som er nybegynner.

– Ungdom som søker seg hit vil få oppleve noe helt unikt. Du lever på mange måter i ett med naturen. Livet på Finnmarksvidda er helt spesielt og virkelig noe alle burde få oppleve, anbefaler studieinspektør Isak Ole Hætta.

Kontakt

Adresse
Ájastealli 5, 9520 Kautokeino

Telefon: 78 48 45 00
E-post: postmottak@samisk.vgs.no

Foto: Samisk videregående skole og reindriftsskole