Urban design, Building, Window, Plant, Tree, Neighbourhood, Travel, Leisure

Vennlighet, respekt og kunnskap:

Tomasskolen er for alle

– Du trenger ikke være troende for å gå her, sier rektor Berit Marie Strand. Ved Trondheim kristne grunnskole, bedre kjent som Tomasskolen, har vi som mål at alle elever skal bli sett og akseptert for den de er.

Annonsørinnhold fra

Font

Tomasskolen er en skole i vekst som ligger sentralt til i hjertet av Trondheim – med tilholdssted i den gamle Befalsskolen ved Festningen.

Skolen har vokst jevnt siden oppstarten i 2000, da de startet med 15 elever og frem til dagens 144 elever, fordelt på 1. til 10. trinn.

– Men vi har plass til enda flere. Det er inntak to ganger i året – før 1. oktober og fra 1. januar til 15. januar. Vi gjør det slik fordi vi har erfart at dette gir mer forutsigbarhet og stabilitet i klassene, forklarer Berit Marie Strand.

Hun jobbet i rusomsorgen i seks år før hun ble lærer. Nå har Berit Marie Strand vært rektor ved Tomasskolen i over tre år, men kan se tilbake på et langt yrkesliv som blant annet ungdomsskolelærer, kontaktlærer og sosiallærer.

Sky, Plant, Building, Tree, Window, Cloud

HISTORISK SUS: Det er mye historie og sjel i veggene til Tomasskolen. De har holdt til i lokalene til den gamle Befalsskolen siden 2004.

Stort mangfold

Tomasskolen er en multikulturell og fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

Mangfoldet er stort med elever fra flere steder i verden. Derfor har de også ansatt en lærer som har språkopplæring med elever som trenger det.

– En skikkelig dyktig dame, skryter rektoren.

Berit Marie legger til at de har mindre klasser sammenlignet med den offentlige skolen. Noen barn har behov for mindre samlinger og litt mer oversikt. Det kan være både positivt og utfordrende, men det gir læreren større mulighet til å se enkelteleven.

Hun forteller at det er mange elever som blomstrer når de kommer inn i et litt mindre klassemiljø.

– For andre kan det være utfordrende fordi alt blir veldig synlig. Vi jobber hardt for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø med god individuell oppfølging, og prøver å ha tett kontakt med foreldre og hjelpeapparatet.

På Tomasskolen ønsker de at eleven sin stemme skal bli hørt, og de gir tilpasset opplæring til den enkelte. Alle bør få kjenne på mestringsfølelse og føle at de vokser.

Kristne verdier

Den offentlige skolen er også bygget på humanistiske og kristne verdier, men de som startet Tomasskolen hadde en visjon om at det kristne verdigrunnlaget skulle får større plass i skolehverdagen.

Tomasskolen er et skoletilbud med en tydelig kristen profil, men følger de samme læreplanene som i offentlig skole, og elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter.

– Vi har utvidede årsplaner for KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk), og jobber med synlighet av det kristne menneskesyn i andre fag. Derfor har vi noe som heter synlighetstillegg i flere fag. Det skal være synlig at vi er en kristen skole. I tillegg har vi en morgensamling hver dag, med fokus på den kristne troen, forklarer rektoren.

Elevene må være til stede under morgensamlingen, men velger selv om de vil være deltakende.

– Du trenger selvfølgelig ikke å være troende for å begynne på Tomasskolen. Alle barn og deres foresatte er hjertelig velkommen uansett hvilket ståsted eller livssyn de har, påpeker Berit Marie.

Alle elevene skal kjenne mestringsfølelse og føle at de vokser.

Berit Marie Strand

Humanitært arbeid

Hver høst samler de inn penger til skolebarn i Niger. Pengene brukes til å dekke skolebøker, skoleuniform og annet materiell for elever på en internatskole.

I 2022 samlet de inn hele 45.000 kroner, som dekker skolegang for ca. 15 elever i ett år.

– Vi får inn et betydelig beløp hvert år som vi kan gi uavkortet til prosjektet, fordi vi gjør dette direkte gjennom en misjonærfamilie vi har hatt samarbeid med gjennom flere år. Vi synes det er viktig at elevene våre blir engasjerte i det å gjøre noe for andre. Dette baserer seg på våre grunnleggende verdier – å hjelpe dem som trenger det, sier Berit Marie.

MANGE AKTIVITETER: For Tomasskolen er det viktig å arrangere elevforestillinger før jul og sommer. Ved fjorårets juleavslutning var det 89 barn som alle bidro på scenen og over 150 foresatte i salen.

Tar inn lærerstudenter

Skolens 32 ansatte jobber hardt for å sikre høy faglig kompetanse på opplæringen.

– Vi har lærere av begge kjønn og i ulike aldre, en god kombinasjon er viktig for barna. Vi utfyller hverandre, og jeg får gode tilbakemeldinger om et godt arbeidsmiljø.

Hvert år tar de inn lærerstudenter som skal i praksis.

– Gjennom denne ordningen får vi også god oversikt over hva universitetet er opptatt av og hvilke føringer, både pedagogisk og faglig, som former dagens lærere. Dette gir oss en mulighet til å være oppdatert på det som står i fagplanene når det gjelder undervisning, avrunder Berit Marie Strand.

DRAR UTENLANDS: Annethvert år reiser 9. og 10. trinn til Tyskland/Polen for å snakke om verdier og lære om 2. verdenskrig på nært hold. Her fra den tidligere konsentrasjonsleiren i Auschwitz. – Det er et godt tillegg til ordinær undervisning. Vi bruker også museum, bibliotek og andre aktiviteter i byen, sier Strand.

Kontakt oss

Adresse
Festningsgata 2, 7014 Trondheim

Telefon1
Kontor: 73 53 42 47
SFO: 48 29 85 21

E-post
kontor@tomasskolen.no

Alle foto: Tomasskolen