Skole & Utdanning

Sky, Cloud, Shorts

Her lærer elevene å stille gode spørsmål allerede fra 1. klasse

Lærerne ved Trondheim International School lærer ikke elevene svaret. De lærer dem å stille de riktige spørsmålene.

Annonsørinnhold fra

– IB-skoler baserer opplæringen på forskning om hvordan vi lærer best, sier Hope Steen og Agneta Amundsson, henholdsvis avdelingsleder og rektor ved den internasjonale skolen.

Filosofien er utviklet av International Baccalaureate Organization (IBO). IB-programmet består av fire deler og tilbys i over 100 land. Målet er å skape elever som ønsker å bygge en bedre verden gjennom interkulturell forståelse og respekt. IB gjør det mulig for lærere å utvikle robuste og motiverte individer som har nok kunnskap og ferdigheter til å nå dette målet.

– Jeg er veldig fan av IBs programerklæring. Den oppsummeres med at det er viktig å forstå at andre mennesker, med deres ulikheter, også kan ha rett, fortsetter rektoren.

Natural environment, Ecoregion, Map, World, Atlas, Line

FRA HELE VERDEN: Trondheim International School består av elever fra hele verden, fordelt på 44 nasjonaliteter og 38 språk.

Lærerne har frihet

Ved Trondheim International School er det Primary Years Program (6-12 år) og Middle Years Program (12-16 år) som praktiseres. Skolen har 200 elever fra 1. til 10. klasse.

Hope Steen mener IB-programmet gir lærerne større spillerom til å være en god pedagog i samspillet med elevene.

– Som lærere har vi mye frihet. Vi kan i stor grad påvirke og bestemme hvordan elevene skal jobbe med pensum. Allerede fra det første året lærer vi dem hvordan de skal stille spørsmål, forklarer hun.

Høsten 2022 tar Trondheim International School imot nye 1. klassinger

Lorem ipsum dolor sit amet

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Trondheim International School

  • Etablert i 2004.
  • Har 200 elever fra 1. - 10. klasse og ca. 40 ansatte.
  • 38 språk og 44 nasjonaliteter.
  • Samlokalisert med Tomasskolen ved Festningen sentralt i Trondheim. Har skrevet en langsiktig avtale.
  • Skolen ble godkjent for IB-programmet i 2008.
  • Ønsker å skape selvstendige og engasjerte elever.

Oppfordrer til refleksjon

Heller enn å forklare elevene hva som er rett til enhver tid, ønsker de å skape et læringsmiljø der elevene tenker selvstendig og er kritiske til vedtatte sannheter.

– Elevene lærer hvordan de kan tenke annerledes. Vi lærer dem grunnleggende kunnskap og skal selvfølgelig guide og legge til rette for videre utvikling, men det gjør vi ved å oppfordre til spørsmål, undring og refleksjon, forklarer Hope Steen.

De gleder seg stort til å ta imot nye elever høsten 2022. I 1. klasse starter de med å kartlegge hva elevene kan fra før og hva de ønsker å lære mer om.

– Det er nok det som er unikt med vår tilnærming til læring. Vi vet at de allerede kommer med masse kunnskap og erfaring. De skal slippe å lære ting de allerede vet fra før, sier duoen.

Shirt, World, Organ, Orange, Organism, T-shirt, Art

EN SKOLE FOR ALLE: Selv om ThIS er en internasjonal skole, betyr ikke det at de ikke har norske elever. De ser en økning av internajonale elever, men norske elever gjør det like bra.

Tett oppfølging

Med veiledning og støtte bidrar skolen til å utvikle søkende og nysgjerrige unge mennesker.

– Det er dessuten viktig at de klarer å sortere informasjonen. Hva er riktig, og hva er kanskje en misforståelse? Hvorfor er dette viktig i den store konteksten og hva betyr det for meg? Det er mange foreldre som lurer på hvordan en 1. klassing skal klare å tenke dette, men for oss handler det om å gi elevene verktøyene som trengs for å stille litt dypere spørsmål, smiler Hope.

– Så er det vår jobb å sørge for at nysgjerrigheten ivaretas og forsterkes år for år. Nøkkelen til det vi kaller livslang læring er det å stille spørsmål om ting rundt seg. Da får man et mer personlig forhold til det å lære, for det er gjerne når man tar feil at man lærer noe nytt, legger hun til.

På verdensbasis finnes hele 7232 IB-programmer fordelt på 5402 skoler i 158 land. Dette globale IB-fellesskapet kommer også elevene til gode i Trondheim. Det er en kultur for erfaringsdeling og samarbeid på tvers av landene.

– Det er ikke bare en engelsk utdannelse vi tilbyr her hos oss. Vi bidrar til at elevene plasserer Norge i en større sammenheng gjennom at de lærer om andres språk og kultur.

Electric blue, Circle, Azure, Colorfulness, Teal, Turquoise, Aqua, Text
People in nature, Clothing, Jeans, Outerwear, Sky, Plant, Happy, Tree, Grass

HAR DET GØY: Trondheim International School er en svært mangfoldig skole. Med veiledning og støtte bidrar skolen til å utvikle søkende og nysgjerrige unge mennesker.

Hjelper dem som sliter

Med hele 38 språk og 44 nasjonaliteter representert ved skolen, oppfordres elevene til å snakke med andre elever som forstår dem. De må imidlertid dokumentere kunnskapen sin på engelsk eller norsk.

– Vi benytter metoder som gjør at elevene lærer mye uten at de nødvendigvis er klar over det, som kan overføres fra fag til fag. Vi kombinerer flere fag på samme tid og relaterer fagene til hverandre, sier hun.

Den internasjonale skolen mener alle elever har forutsetninger for å komme seg gjennom IB-programmene. For noen tar det bare ekstra tid å «knekke koden».

– I engelsk, matte og norsk har vi en ekstralærer for de elevene som trenger ekstra oppfølging eller oppmerksomhet. De får både ekstra oppfølging i klasse og individuelt. I 1. klasse er det ikke alle som har godt utviklet språk. Da ønsker vi å gi dem muligheten til å utvikle språket og støtte dem i læringen her hos oss. De skal ha den samme muligheten som alle andre til å lære, avrunder Hope Steen og Agneta Amundsson.

Kontakt oss

Adresse:
Festningsgata 2, 7014 Trondheim

Telefon: +47 934 55 852 / +47 73 51 48 00
E-post: office@this.no

Alle foto: Privat