Safety glove, White coat, Health care, Laboratory equipment, Chemical engineer, Scientist, Research, Chemistry, Researcher

TEKNOLOGIFAGENE SKAL REDDE VERDEN:

– Gir deg ekstremt mange muligheter

Teknologifagene erobrer alle deler av industrien, og bedriftene skriker etter dyktige ingeniører. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du velge en utdanning som praktisk talt tar deg rett ut i arbeidslivet.

Annonsørinnhold fra

– Utvikling av løsningene som skal være med på å redde verden kan bare gjøres med teknologi. Det er et område med ekstremt mange muligheter, forteller Paal Aamaas.

Seniorrådgiveren ved avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering understreker viktigheten av at flere unge velger ingeniørutdanning i årene som kommer.

– Ved å jobbe i industrien er du med på å «brødfø» verden i fremtiden. Det er her den kanskje viktigste og største verdiskapningen skjer, mener han.

Etterspørselen etter ingeniører i regionen er enorm. Vi må rett og slett få flere til å studere teknologifag.

Paal Aamaas, seniorrådgiver USN

Se teknologifagene her

– I rivende utvikling

Som et ledd i satsningen på ingeniørutdanning, har USN inngått et tett samarbeid med industrien regionalt – spesielt rundt byene Horten, Kongsberg og Porsgrunn. Et område som kalles Teknologitriangelet.

– De fleste bedriftene vi jobber med er verdensledende i sine segmenter, med høy grad av eksport. Etterspørselen er enorm, sier Aamaas.

En av nøkkelkundene til USN er Kongsberg-gruppen, som anslår at de har behov for så mange som 4.700 nye medarbeidere de neste fem årene.

– Allerede i dag jobber det rundt 25.000 innenfor industrien i regionen. Det sier litt om presset i arbeidsmarkedet og hvor viktig det er med rekruttering. Vi må rett og slett få flere til å studere teknologifag, understreker seniorrådgiveren.

Safety glove, White coat, Chemical engineer, Laboratory, Scientist, Researcher, Research, Workwear, Helmet

ETTERTRAKTET: Mikro- og nanosystemteknologi er et av fagområdene med stort behov for dyktige ingeniører i fremtiden.

Unike muligheter med industrimaster

For deg som ønsker å kombinere jobb med studier, får du unike muligheter ved USN gjennom en spesiell masterordning.

– Normalt har en mastergrad i ingeniørfag et toårig løp. Vi tilbyr en treårig nærings- eller industrimaster, hvor du også får jobb i en relevant bedrift halvparten av tiden, forteller Aamaas.

Etter tre år kan du skilte med både mastergrad, relevant arbeidspraksis og langt mindre studielån enn gjennomsnittet.

– Du får ikke bare lønn og verdifull erfaring mens du studerer, men mest sannsynlig også jobb i bedriften etterpå. Vi opplever at industrien er veldig «på» og opptatt av å samarbeide med USN om rekruttering.

Kongsberg Gruppen er en verdensledende global kompetansebedrift, og det er menneskene som gjør oss så unike. Vi løser noen av verdens mest krevende utfordringer, takket være at vi har de flinkeste folka på jobb.

Skal vi lykkes i å nå våre mål fremover er vi helt avhengige av å rekruttere de beste talentene. Vi er svært fornøyde med sommerstudentene og de vi har rekruttert så langt, og det er ingen tvil om at USN er en viktig rekrutteringskanal for oss fremover.

Hans Petter Blokkum,
Group Executive Vice President

"

Les mer og søk her

Eneste i Norge

Aamaas understreker at ordningen ikke er en deltidsutdanning, men en integrert utdanning som gir deg en unik praktisk tilnærming til både faget og arbeidslivet.

– Du tar med deg reelle problemstillinger fra bedriften inn i undervisningen, og tar med deg kunnskapen tilbake til arbeidshverdagen. På den måten får du testet teorien i praksis og kan bidra til å utvikle virksomheten videre.

Han forteller at USN er de eneste i landet som tilbyr denne formen for integrerte studier opp mot næringslivet. Foruten teknologifag, tilbyr de også tilsvarende innen blant annet helse, økonomi og pedagogiske fag.

– Flere linjer følger nå etter, og vi kan vise til svært gode resultater. Rundt 95 prosent av teknologistudentene ved USN gjennomfører utdanningen på normaltid. For studier generelt på landsbasis ligger på 45-55 prosent.

Smile, Product
Personal computer, Input device, Office equipment, Space bar, Peripheral, Laptop, Blue, Gadget

Finn studier

USN tilbyr et bredt spekter av fag og linjer.

Finn studier her

– Utvikler deg faglig hele tiden

For deg som synes teknologifag er spennende, er det et hav av muligheter ved USN. I tett samarbeid med industribedrifter i regionen satses det stort på alt fra mikro- og nanoteknologi til autonome systemer.

– Vi er opptatt av å utvikle oss som institusjon, og fokuserer veldig mye på tverrfaglig samarbeid, blant annet i form av forskning, innovasjon og utviklingsprosjekter, forteller Aamaas.

Han understreker at de kontinuerlig jobber med forbedring og utvikling av studiene, med stor grad av praktisk tilnærming og i tett samspill med bedriftene som deltar i utdanningsprogrammene.

– Hensikten er å gjøre ting mindre «tørt og teoretisk» og heller fokusere på konkrete problemstillinger. Det betyr du alltid jobber med det siste innen ny teknologi, som gir deg alle muligheter til faglig utvikling gjennom hele yrkeslivet.

Personal computer, Table, Hearing, Desk

PRAKTISK: Ved USN ligger alt til rette for en spennende og variert studiehverdag, hvor du får mange muligheter til å teste ut teoretiske problemstillinger i praksis.

Dette er USN

Les mer om Universitetet i Sørøst-Norge

Foto: Ingvild Stokka, Marianne Johnsen og Nilse Kalve