(SIDE2) : - Når det gjelder å gjenkjenne stemmer, er ikke hukommelsen vår så pålitelig som vi tror. Vi skaper noen ganger vår helt egen virkelighet, forteller Mette Hjortshøj Sørensen fra Aarhus universitet.

Hun undersøker hvor pålitelige vitner er ved identifisering av en stemme, skriver forskning.no .

Det er ikke særlig pålitelig, ifølge fonetikeren.

Ikke særlig bra
Hun fikk en gruppe mennesker til å lytte til en fremmed stemme og etter en uke kom de tilbake for å velge riktig stemme ut fra seks mulige i en såkalt voice lineup.

- Forsøkspersonene gjorde det ikke særlig bra. De kunne bare gjenkjenne stemmen 57 prosent av gangene når det var snakk om normale, gjennomsnittlige stemmer. Med ualminnelige stemmer var det 75 prosent, men selv her kunne en forbryter lett gå fri, sier hun.

Selv om personene følte seg helt sikre i sine valg, tok de ofte feil. Vi husker altså ikke helheten.

Det kan trekkes en paralell til den visuelle hukommelsen.

Finner den største nesen
En studie fra 1990 viste hvordan vitner ble dårligere til å gjenkjenne et ansikt hvis de først ble satt til å beskrive det. Ifølge Hjortshøj er det fordi vi ikke alltid husker ansiktet eller stemmen som en helhet, men i stedet noterer oss særlige kjennetegn.

- Hvis man har notert seg at en person har en stor nese, og deretter skal finne ham i en lineup, så vil noen være tilbøyelige til simpelthen å velge personen med den største nesen. Det samme gjelder hvis en bankraner hadde en hes stemme. Da vil man kanskje velge den mest hese stemmen i en voice lineup, sier hun ifølge nettstedet.

LES MER HELSE HER