Gå til sidens hovedinnhold

VLCC-aktiviteten på stedet hvil

Mens VLCC-flåten viser nettovekst så langt i år, så har lasteaktiviteten i Midtøsten stått på stedet hvil sammenlignet med det rekordsterke 2004

Det viser en gjennomgang iMarkedet.no har gjort av lasteaktiviteten i den Persiske Gulf og Rødehavet så langt i år.Det gjenstår kun en håndfull supertankerlaster igjen å slutte for august i Midtøsten, ser fasiten etter årets åtte første måneder ut til å bli en svak nedgang i slutningsaktiviteten i VLCC'enes kjerneområde så langt i år. Ifølge tall fra MST så har det i årets første åtte måneder vært gjort 823 slutninger fra Midtøsten med VLCC'er.I samme periode i fjor var antall 841. Sammenlignet med fjoråret skal en større andel av slutningen fra gulf-området ha gått til Fjerne Østen, noe som betyr kortere reiser enn slutninger til US Gulf. Slik sett kan dette ha gitt noe lavere tonnmil så langt i år fra gulfen, noe som også påvirker balansen i negativ retning sett fra rederhold.Denne utviklingen i lasteaktiviteten kommer samtidig med at verdensflåten av supertankere igjen har begynt å vise noe kraftigere vekst. Hittil i år har 20 nye VLCC'er blitt levert, mens kun en eldre tanker har blitt solgt til opphugging. VLCC-flåten teller nå 459 skip, og fortsatt gjenstår 13-14 nybygg innen nyttår.Leveringstakten blir noe lavere neste år med 21 enheter ventet klare fra beddingen i Asia, ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes tall. I 2004 ble det levert 2004 nye VLCC'er. Den totale ordreboken som går frem til 2009 teller nå voldsomme 94 nye VLCC'er.Den ney generasjonen VLCC'er som har blitt levert siden slutten av 1990-tallet skal være omkring 15 prosent mer effektive enn de gamle skipene med enkle skrog bygget på 1970-tallet som nå på det nærmeste er faset helt ut av markedet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar