Gå til sidens hovedinnhold

Voksende tillit i USA

Stemningen er i ferd med å tilta blant amerikanske forbrukere.

Konsumentsentimentet var i juli på 90,4. Det er en oppgang fra 85,3 poeng i juni. Dermed virker det som om at tilliten blant forbrukerne vokste den siste måneden.Økonomene ventet at sentimentmålingen fra univeristetet i Michigan ville havne på 91, det viser estimater fra Bloomberg News.Fallende bensinpriser og rekordnivåer i aksjemarkedet gjorde at stemningen blant konsumentene ble lysere i juli. Konsumentene venter at inflasjonen vil øke med 3,4 prosent neste år og 3,1 prosent i snitt de kommende fem årene, det ligger litt over hva tilfellet var i juni.Fredagens tall var de endelige og lå litt under hva tilfellet var i midten av juli. Da ble de foreløpige tallene sluppet. Dermed kan det se ut til at tilliten ble noen svekket mot slutten av måneden.Consumer confidence/Consumer sentiment - USA

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021

Kommentarer til denne saken