Det finansielt haltende Nio Security har nå fått på plass en avtale med investorer og kreditorer. Selskapet som er mest kjent for å ha hatt Idar Vollvik på eiersiden, vil gjennomføre en rettet emisjon på 11 millioner kroner til pålydende.

Samtidig er det inngått en avtale med långiverne i det 20 millioner kroner store lånet selskapet opptok i desember i fjor, om en konvertering av hovedstolen til 10,5 millioner nye aksjer på kurs 1,92.

Videre vil andre kreditorer konvertere gjeld på til sammen 9 millioner kroner til aksjer.

Dermed vil det bli utstedt mellom 33,5 og 35 millioner nye aksjer i selskapet i forbindelse med refinansieringen. Investorene vil også få utstedt tegningsretter med tegningskurser på henholdsvis 2,50 kroner og 5 kroner per aksje. Hver transje er på totalt 15 millioner aksjer.

Tegningsrettene løper til utgangen av 2012.

Nios styre er samtidig styrket med Jon Skabo og Lars Moldestad som nye styremedlemmer. Fra før består styret av konsernsjef Espen Brodin og Bjarne Støtvig.