Under tittelen «Bryter prospektplikten?» skriver Finansavisen om saken NA24 hadde mandag.

Her kommer det frem at Idar Vollvik har hentet inn 16 millioner kroner. Det interessante i saken er at han har fått inn millionene ved å legge ut en beskjed på sin Facebook side.

Ifølge Finansavisen skal enhver som reiser mer ennn 100.000 euro i en emisjon eller henvender seg til mer enn 100 personer lage et prospekt. Her kommer det frem opplysninger om selskapet, som regnskapsinformasjon og annet.

Vollvik har ikke laget prospekt, og den kjente investoren sier at han kun har fått henvendelser etter at han skrev en sak på Facebook om at han hadde gjennomført en emisjon. Etter dette skal han da ha fått flere interessenter som ønsket å gå inn i selskapet.

- Slik det ser ut nå vil cirka fem millioner kroner komme på grunn av forespørsler via Twitter/Facebook,sa Vollviks advokat Thomas Meidell Løsnes til NA24