Idar Vollvik og hans nye mobilsatsing Ludo har en periode vært på pengejakt for å finansiere kjøp av Ventelos privatvirksomhet. Likviditetsproblemer og søknad om betalingsutsettelser og kriselån på 10 millioner er neppe gode salgsargumenter når ideen skal selges til investorene.

Vollviks mål har vært å samle samle 200 millioner til oppkjøpet, men det er ikke avklart om han kommer til å lykkes, skriver DN.

Røde tall
DN viser også til prospektet i forbindelse med emisjonen, der resultatet for Ludo per tredje kvartal 2010 er inkludert. Omsetning oppgis til 72,5 millioner, mens driftsresultatet er på minus 15,4 millioner kroner.

Vollvik & Co. forventer at driftsunderskuddet i hele 2010 blir på 24 millioner kroner.

Ingen vekst
Prospektet viser videre at Ludos kundemasse har stått stille på 40.000 over lengre tid.

Det er ventet at resultatet fra Vollviks runde hos investorene avsluttes i løpet av denne uken. Da vil det altså avklares om Ludo vil overta Ventelos mobilkunder, noe som vil kunne doble kundemassen til Ludo.

Les flere saker på NA24