Gå til sidens hovedinnhold

- Vondt å se unge forsvinne

Avisredaksjoner forgubbes. Unge talenter blir vist døren.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Mange avisredaksjoner er storforbrukere av midlertidig ansettelseskraft. Særlig er det elleve-månedersregelen som blir utnyttet.

Etter elleve måneder i vikariat er det ofte over og ut for mange unge talenter, og flere journalister NA24 har vært i kontakt med, mener avisbransjen er et brutalt kjøttmarked, der man ung og sulten tynes for det man er verdt.

Takken kommer sjelden i form av en fast ansettelse.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

NA24 har i flere saker satt søkelys på den utsrakte og tvilsomme bruken av midertidige stillinger i mediebransjen. Undersøkelser fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at 52, 3 prosent av de under 30 i bransjen står uten fast jobb, og NA24 har blant annet avslørt at dette gjelder 80 av de 180 medarbeiderne i NRKs barne-og ungdomsavdeling.

Les mer: Krever oppvask i NRK og NRK tar oppvasken

Forgubbing
Flere papiravisredaksjoner i landet er i ferd med å forgubbes, og unge talenter som ansettes på kortere kontrakter, risikerer å ramle ut og inn av redaksjonslokalet etter hvert som kontraktene utløper og nye tegnes.

Noen blir kasteballer mellom de forskjellige avdelingene i avisen, andre gir opp og finner seg en sikrere jobb underveis. I beste fall havner man på nett. Å få fast ansettelse i en nettredaksjon i dag, er nemlig lagt lettere enn å få jobb i en papiravis.

Klubbleder Håkon Letvik er bekymret for at Aftenposten fremstår som en slags praksisplassinstitusjon, fordi det er så vanskelig å få fast jobb her.

- Det er ikke en ønskelig situasjon vi har, men jeg har forståelse for at det er vanskelig å ansette folk når vi har hatt fire nedbemanningsrunder på få år, sier han til NA24.

- Vondt å se folk forsvinne
Han knytter også ledelsens ansettelses-vegring til papiravisenes usikre fremtid etter nettavisenes inntog.

- Det kan gå på kvaliteten løs for papiravisene, mener han.

Letvik har hatt hundrevis av samtaler med mennesker som fortviler over å ikke få fast jobb opp gjennom årene.

- Det vondeste er å se unge dyktige folk forsvinner. Det er en veldig beklagelig og ulykksalig for de som rammes, mener han.

Administrerende redaktør Solveig Jølstad i Aftenposten sier hun har stor forståelse for at det kan føles vanskelig å ikke ha fast jobb. Hun sier hun er oppmerksom på den høye gjennomsnittsalderen i Aftenpostens papiraviser og prøver derfor å tilsette unge mennesker i vikariater.

- Vi er veldig nøye på å fortelle at vi ikke kan love noen fast jobb, sier hun til NA24.

Ryddigere i dag
I dag er det 16 tilkallingsvikarer, 10 vikarer for faste ansatte, ni prosjektansatte og 44 sommervikarer i Aftenposten. I landets største avis, VG, er det i følge klubbledelsen mellom 20 og 25 personer på midlertidige kontrakter til en hver tid.

Fagforeningene i både Aftenposten og VG, samt mange av de andre store avisene NA24 har vært i kontakt med, bedyrer de har jobbet hardt og lenge for å få bukt med utstrakt midlertidig ansettelsesbruk. Klubbene melder stort sett om langt ryddige forhold i dag enn det var for noen år tilbake.

Håkon Letvik i Aftenposten mener vi har overkapasitet av journalister her i landet, og spør seg hvor klokt det er at så mange utdanner seg innen faget

Klubblederen i VG, Sven Arne Buggeland, mener dessuten det er svært vanskelig å få tak i gode journalister.

- Og det til tross for at vi betaler 200-300 kroner timen for en kveldsvakt, sier han.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai