Gå til sidens hovedinnhold

Vurderte renteøkning

Norges Bank pg sentralbanksjef Svein Gjedrem har som forventet valgt å holde styringsrenten uendret på dagens møte, men sier at det var en mulighet å øke renten allerede på dagens møte

Styringsrenten, den såkalte foliorenten er dermed uendret på 2 prosent. Teksten som medfølge dagens rentebeslutning på hovedstyret i Norges Bank peker imidlertid klarer mot en ny renteøkning på neste møte.- Utviklingen i produksjon, etterspørsel og underliggende inflasjon har vært i samsvar med hva vi så for oss i siste inflasjonsrapport. Den pengepolitiske strategien og avveiingene tilsier at renten gradvis skal økes fremover. En mulighet var å øke renten allerede ved dette møtet, men vi fant det riktig å holde renten uendret, skriver Hovedstyret i dagens rapport.En slik mulighet ble ikke nevnt ved forrige rentemøte i august.Norges Bank opprettholder utover dette stort sette det samme synet som ved forrige møte, blant annet at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp og ligge nær 2,5 prosent på tre års sikt.- Inflasjonen tar seg gradvis opp. Høy kapasitetsutnytting kan skape fortsatt sterk vekst i eiendomspriser og husholdningenes låneopptak. En slik utvikling kan være en kime til ustabilitet i etterspørsel og produksjon på noe lengre sikt, skriver Norges Bank i meldingen.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken