En trist dag på Europa-børsene utviklet seg til det verre i løpet av børsdagen i USA.

Til slutt endte de viktige indeksene ned rundt 4 prosent. Den toneangivende S&P 500-indeksen falt 3,9 prosent til 1.071,59 poeng, det største fallet siden april i fjor.

Indeksen har nå falt 12 prosent fra toppen i april, og nærmer seg årets laveste nivå, fra februar. Markedene har vært svært nervøse den siste tiden, og dette ble forsterket da USA-børsene temmelig uforklarlig falt rundt 10 prosent midveis i handelen torsdag for to uker siden, før kursene hentet seg noe inn igjen på slutten av dagen. Det er fortsatt ikke entydig avklart hva som medførte at aksjer i store selskaper stupte, i ett tilfelle til 1 cent.

Uroen kan tallfestes. Den såkalte VIX-indeksen måler kostnaden for å forsikre seg mot fall i S&P 500-indeksen. VIX-indeksen steg torsdag 30 prosent til 46 poeng. Indeksen er tredoblet siden det laveste nivået i april og har ikke vært så høy som nå siden mars i fjor. Indeksen nådde et toppnivå rundt 90 poeng under den akutte krisen høsten 2008.

Uro rundt Tyskland
Hovedfrykten er at den økonomiske gjeldskrisen i flere europeiske land vil bremse den globale oppgangen etter finanskrisen.

Samtidig annonserte Tyskland for et par dager siden forbud mot udekket short-salg av 10 finansaksjer, CDSer og statsobligasjoner i eurosonen. Dette skapte reaksjoner i finansmarkedene og etter at tyskerne annonserte dette har det kommet spekulasjoner om at flere andre land vil følge etter.

Tyskland skal bidra med inntil 148 milliarder av den totale krisepakken på 750 milliarder euro for å stabilisere situasjonen rundt de svakeste eurolandene.

Den tyske regjeringskoalisjonen er nå i ferd med å kartlegge at den har flertall for å stemme pakken gjennom. Usikkerheten rundt dette har nok ikke bedret stemningen i markedene.

Oljefall
Oljeprisen falt igjen markant. Den amerikanske referanseoljen for juni-levering falt torsdag 2,7 prosent til 68,01 dollar fatet. Tidligere på dagen var den helt nede i 64,24 dollar. Denne kontrakten løper ut i dag.

I London endte Brent-olje for julilevering ned 2,5 prosent til 71,84 dollar fatet. Oljeprisen har nå falt over 20 prosent siden begynnelsen av mai.

Energirelaterte aksjer bidrog solid til børsfallet torsdag. Delindeksen for oljeservice falt 5,8 prosent, delindeksen for oljeselskaper 3,8 prosent.

For eksempel falt Transocean, som den siste måneden har vært i et ubehagelig søkelys som eier av den havarerte riggen Deepwater Horizon i Mexico-golfen, 8 prosent.

Flere ledige
Torsdag meldte også det amerikanske arbeidsdepartementet at antallet førstegangssøkere til arbeidsledighetstrygd steg med 25.000 til 471.000 i forrige uke. Dette var klart overraskende da det var ventet at fasiten ville vise et fall på 4.000 til 440.000.

Dagens nøkkeltall:

Dow Jones -3,60% til 10.068,01

Nasdaq -4,11% til 2.204,01

S&P 500 -3,90% til 1.071,59