(SIDE2): Verdens helseorganisasjon (WHO) roper varsko, og advarer om at den unge befolkningen i Europa står i fare for å dø tidlig, dersom de ikke kutter ned på sigarettrøyking, alkoholbruk og matinntaket. Det skriver The Guardian.

Europa har den høyeste andelen røykere og alkoholdrikking verden sett under ett, og bare USA har flere overvektige. En av tre røyker, mens vi konsumerer i snitt 11 liter ren alkohol i løpet av et år. 59 prosent er overvektige. Det har vært en økning i forventet levealder i Europa, men denne skyldes i hovedsak fremgang i land som tidligere har ligget langt bak, som Ukraina og Russland.

Dermed frykter WHO at utviklingen kan stanse og snu.

- Det er høyst reell risiko for at denne framgangen vil gå tapt dersom røykingen og alkoholkonsumet fortsetter på det nåværende nivået. Dette er særlig relevant for unge mennesker, som kanskje ikke vil leve like lenge som sine besteforeldre, sier doktor Zsuzsanna Jakab, WHOs regiondirektør for Europa

Norge ligger, ikke overraskende, høyt på lista for forventet levealder, både når det gjelder kvinner og menn, med henholdsvis 83,6 år og 79,7 år. Turkmenistan ligger nederst, med henholdsvis 69,8 og 62,5 år.

WHO ønsker derfor minimumspriser på alkohol, sukkeravgift og subsidier på grønnsaker og frukt.

-Dersom du aksepterer påstanden at sukker er dårlig for helsen – og vi vet det er det ettersom WHO i fjor reviderte sine råd i fjor, som sier at sukker ikke bør utgjøre mer enn 10 prosent av kaloriinntaket, og det bør helst ikke være mer enn fem prosent – bør de forskjellige landene innføre effektive tiltak. Pris kan spille en rolle, og bør ikke utelukkes, sier João Breda, leder for WHOs program for ernæring, fysisk aktivitet og overvekt.