Verdens handelsorganisasjon WTO har i en foreløpig avgjørelse kommet frem til at den europeiske flyprodusenten Airbus har mottatt ulovlig offentlig støtte. Det melder Wall Street Journals nettutgave fredag og viser til en anonym kilde.

Amerikanske myndigheter bekrefter å ha mottatt avgjørelsen, men vil foreløpig ikke kommentere innholdet og viser til at dokumentet er på rundt tusen sider.

WTO kan ilegge bøter dersom organisasjonen finner at de internasjonale handelsreglene er brutt. I dette tilfellet er det snakk om enorme beløp. USA mener EU har støttet Airbus ulovlig med 200 milliarder dollar - 1.200 milliarder kroner - over en periode på 20 år.

Langvarig konflikt
Det er nå fem år siden klagen på Airbus ble levert til WTO. Uansett er dette neppe slutten på konflikten mellom USA og Boeing på den ene siden og EU og Airbus på den andre.

For det første kommer den endelige rapporten først senere på året, etter en kommentarrunde.

For det andre behandler også WTO en europeisk klage på ulovlig amerikansk støtte på 24 milliarder dollar til Boeing. Her er det ventet en avgjørelse om seks til ni måneder, ifølge Marketwatch.com.

Peter Mandelson, som tidligere var EUs handelskommissær, har beskrevet konflikten som den største, vanskeligste og dyreste i WTOs historie.

Deler markedet
Boeing og Airbus er total dominerende i markedet for større flytyper. Gradvis har Airbus utlignet Boeings forsprang i markedet, og mange observatører tror det bidrog til at saken ble satt på spissen i form av klagen til WTO.

På begge sider av Atlanterhavet er hensynet til nasjonal sikkerhet ofte blitt brukt som argument for å støtte opp om sine egne flyprodusenter, enten gjennom billig finansiering, gunstige skatteregler, offentlige kontrakter eller forsknings- og utviklingsavtaler.