Rettsdokumenter som ble offentliggjort torsdag, viser at «vi måtte kjempe hvert eneste skritt på veien for å utfordre myndighetenes forsøk på overvåking», ifølge Yahoos advokat Ron Bell.

Dokumentene fra den hemmelige og lite kjente domstolen for utenlandsovervåking kaster nytt lys over det hemmelige overvåkingsprogrammet Prism som ble avslørt av Edward Snowden.

Strittet imot

– Det har alltid vært litt uklart hva internettfirmaene faktisk gjør når de får disse forespørslene. Nå har vi bevis for at Yahoo faktisk kjempet imot og risikerte betydelige bøter om de ikke ga fra seg dataene, sier Marc Rotenberg i Electronic Privacy Information Center.

Programmet Prism ga etterretningstjenestene lov til å innhente massive mengder data fra store internettselskaper som Yahoo og Google, et program de hevder ble avviklet i 2011.

«Vi nektet å være med på det vi oppfattet som grunnlovsstridig og overdreven overvåking, og bestred derfor i retten myndighetenes rett til å kreve dataene», sier Bell i sin blogg.

Yahoos framstøt i retten førte ikke fram, og «myndighetene truet oss med dagbøter på 250.000 dollar (1,6 millioner kroner) om vi nektet», skriver han. Boten skulle dobles for hver uke Yahoo strittet imot.

Seier for åpenhet

Siden Snowden avslørte overvåkingsprogrammene, har Yahoo og andre søkt om å få frigitt rettsdokumenter som viser at de motsatte seg myndighetenes krav og gjorde en rekke framstøt i retten framfor bare å gå med på alt.

Bell sier det er sjelden slike hemmelige dokumenter blir frigitt, og at de nå skal legge ut de 1.500 sidene på nettet.

«Vi ser på dette som en viktig seier for åpenhet og håper disse dokumentene bidrar til en diskusjon om forholdet mellom privatliv, rettssikkerhet og overvåking», legger Bell til.

Alt er imidlertid ikke frigitt, og dokumentene som er frigitt, er sladdet noen steder.

I dokumentene går det fram at Yahoo i sitt søksmål viste til grunnloven og framholdt at myndighetene krenket retten til beskyttelse mot urimelig ransaking og beslagleggelse.