Yara hadde høyere inntekter enn ventet i tredje kvartal, men skuffer på resultatet.

Selskapet hadde en omsetning på 20,61 milliarder kroner. Dette var sterkere enn ventet, da tallknuserne så for seg en omsetning på 20,45 milliarder kroner.

Resultatet etter skatt var på 1,57 milliarder kroner mot ventet 1,69 milliarder kroner.

Yara melder også at de vurderer å gå inn i et omfattende samarbeid med den tyske industrigiganten BASF om en stor ammoniakkfabrikk i USA.

Urea trekker ned
De siste kvartalene har også inntjeningen per aksje sust nedover. Korrigert for valutatap og spesielle poster var resultatet 5,62 kroner per aksje sammenlignet med 9,00 kroner per aksje i tredje kvartal 2012.

Yara melder at det spesielt etter urea som trekker ned, mens etterspørselen etter nitrogen er sterk på verdensbasis.

Samtidig ser de for seg at energiprisene vil holde seg stabilt i fjerde kvartal sammenlignet med i fjor, men at de vil stige med 100 millioner kroner i første kvartal neste år.

- Våre leveranser var sterkest utenfor Europa, inkludert i Brasil hvor vi fullførte oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet og integrasjonsarbeidet er godt i gang. Våre marginer var lavere totalt sett, men marginene for høyverdigjødsel var fortsatt robuste, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara International ASA, i en pressemelding.

- Bot «i en helt annen kategori»
Tidligere denne uken skrev DN at Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad er varslet av Økokrim om at selskapet må belage seg på en bot «i en helt annen kategori» enn det som tidligere er ilagt i Norge.

I en epost som ble sendt til Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad 26. juni i år, ba førstestatsadvokat Marianne Djupesland Yara «belage seg» på en gigantbot og krav om inndragning, skriver Dagens Næringsliv.

Gjødselselskapet Yara, tidligere konsernsjef Thorleif Enger og to tidligere konserndirektører, er siktet for grov korrupsjon av Økokrim i forbindelse med et prosjekt i Libya.

Økokrim startet etterforskning av selskapet våren 2011.

Ifølge DN har den norske gjødselgiganten overført nær 100 millioner kroner i omstridte kommisjoner tilansatte hos råvareleverandører i Øst-Europa.

Yara har også overført millioner til to konsulenter som begge var sønner av beslutningstakere hos myndighetene i Libya og India, og sendt aksjer verdt nesten 800 millioner kroner til et Kypros-selskap uten offentlig kjent eier.

Det var i sommer sendte førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim en epost til konsernsjef i Yara, Jørgen Ole Haslestad.

I brevet ber hun Yara «belage seg på» en gigantbot og krav om inndragning: «Når det gjelder botens størrelse, kan jeg fra denne side signalisere allerede nå at sakens alvor tilsier et bøtenivå som vil ligge i en helt annen kategori (langt høyere) enn det som tidligere er ilagt i Norge», skriver førstestatsadvokaten i eposten som ble sendt 26. juni i år.

Til sammenligning ble Statoil ilagt en bot på 20 millioner kroner for Iran-skandalen for ti år siden.