Gå til sidens hovedinnhold

Yme-feltet gjenåpnes

Partnerskapet på Yme-feltet har levert inn Plan for utbygging og drift (PUD).

Det er den nye operatøren på Yme-feltet, Talisman, som nå har levert inn en PUD for reaktivering av Yme-feltet med en ny produksjonsløsning. Med seg har det de canadiske oljeselskapene Revus Energy og Pertra.

Det er beregnet at feltet vil produsere 50-60 millioner fat olje, avhengig av framtidig oljepris. Investeringskostnadene er beregnet til i overkant av 4 milliarder kroner.

Første reaktiverte felt
Statoil produsert på Yme-feltet en periode, men med en oljepris nede på 30 dollar fatet den gang ble produksjonen for marginal til at selskapet kunne forsvare videre produksjon. Det endte med at Statoil leverte tilbake lisensen

Talisman & co som har en helt annen oljepris å forholde seg til, fikk lisensen PL 316 i Egersundbassenget i 18. lisensrunde i 2004.

Lisensinnehaverne er Talisman Energy Norge AS med 70 prosent, Revus Energy 20 prosent og Pertra 10 prosent.

Yme-feltet ble oppdaget i 1986. Daværende operatør Statoil produserte om lag 50 millioner fat fra 1996 og frem til 2001. Ifølge Talisman var det da kun produsert i underkant av 20 prosent av de tilstedeværende reserver.

Utbyggingen av Yme-feltet vil være første felt i Norge der et nedstengt felt blir bygget ut på nytt.

Produksjon i 2009
Yme-feltet planlegges å bli bygget ut med 12 produksjons- og injeksjonsbrønner. Produksjonsplattformen vil være en oppjekkbar enhet med en tilhørende lagertank stående på havbunnen. Produksjonsstart er ventet i januar 2009. Det er forventet at Yme-feltet på det meste vil produsere 40 000 fat olje per dag.

Lisenspartnerne har inngått en intensjonsavtale med Single Buoy Moorings Inc. (SBM) for bygging og leie av produksjonsenheten. Boring av produksjonsbrønner tar til sommeren 2008 med Mærsk Giant som borerigg.

- Denne planen for å ta ut ytterligere reserver fra Yme-feltet demonstrerer at de nye oljeselskapene på norsk sokkel allerede bidrar betydelig til å øke den norske petroleumsformuen. Prosjektet er i sin helhet brakt fram av selskap som er etablert på norsk sokkel etter myndighetenes initiativ for å øke mangfoldet blant aktørene i 2000, sier administrerende direktør Erik Haugane i Pertra i en kommentar.

Reklame

Vann plenen og potteplantene automatisk mens du er på ferie