Gå til sidens hovedinnhold

Studie: 40-åringer bør jobbe 3-dagers uke

Australsk studie tyder på at ytelsesevnen dabber kraftig av med årene.

(SIDE2): Forskere har allerede uttalt at de mener samfunnet - og dermed yrkeslivet - bør innrettes etter B-mennesker, og at for å yte maksimalt bør man ta seg en 20-minutters dupp - i arbeidstiden.

En ny studie fra Australia viser at 3-dagers uke er det som til for å få det beste ut av middelaldrende arbeidstakere.

Forskerne fant at den kognitive utøvelsen til de over 40 ble bedre dersom de hadde 25-timers uke. Dersom det ble flere timer enn dette, gikk kvaliteten på jobbutførelsen ned grunnet stress og utmattelse.

Studien er publisert i Melbourne Institute Working Paper Series, og omfatter 3000 menn og 3500 kvinner.

LES også: – 400 årsverk forsvinner uten lørdagspost

Dårligere enn arbeidsledige

De som jobbet over 55-timers uker presterte dårligere enn pensjonister og arbeidsledige.

- Mange land hever pensjonsalderen ved å øke aldersgrensen for når man kan ta ut pensjonsgodene. Det betyr at flere personer fortsetter å jobb til de er mye eldre. Graden av intellektuelt stimuli varierer av antall arbeidstimer, sier en av de tre forfatterne bak studien, Colin McKenzie, professor ved Keio Universitetet, til The Times.

- Arbeid kan være et tveegget sverd, på den måten at det kan stimulere hjerneaktivitet, men samtidig kan lange arbeidsdager føre til stress og utmattelse, som potensielt er skadelig for de kognitive funksjonene.

Han peker på at forskjellen i antall arbeidstimer er avgjørende for å opprettholde de kognitive funksjonene hos middelaldrende og eldre voksne.

- Det betyr at for de over 40 år og eldre, kan ha kognitive fordeler av å jobbe deltid.

I Norge

Alderspensjonen i Norge er 62 år, men mange velger å jobbe til de er 67, som er pensjonsalderen. Fagforbundet har foreslått å innføresekstimers arbeidsdag inne 2020-22, mens de politiske partiene er uenige ihvorvidt man skal jobbe færre eller flere timer, om det i stedet skal innføres en ekstra ferieuke eller om pensjonsalderen skal heves.

I Sverige ble sekstimersdag innført flere steder i 2015. Debatten der har gått på om det gir bedre resultat og bedre helse å jobbe kortere dager. Målet er også å skape flere arbeidsplasser ved å kutte i arbeidsdagen til folk.

Kommentarer til denne saken