Gå til sidens hovedinnhold

- Yssen ikke beskyttet av loven

- Ingunn Yssen har opptrådt så illojalt at hun ikke har krav på vern mot hevn fra Gerd-Liv Valla, mener ekspert.

Da LO-leder Gerd-Liv Valla langet ut mot sin tidligere internasjonale sekretær på den famøse pressekonferanse 11. januar brøt hun ikke Arbeidsmiljølovens paragraf 2-5.

NA24 - din næringslivsavis

Det er konklusjonen til en av Norges fremste arbeidsrettseksperter, Jan Tormod Dege ved advokathuset Brækhus Dege.

- Illojal
Dege har på NA24s oppfordring vurdert lovligheten i Vallas håndtering av Yssen-saken etter at den sprakk, og presiserer at han ikke tar stilling til om «Yssen internt hadde noe å klage på».

«I forhold til § 2-4 må Arbeidstilsynet først ta stilling til om Yssen har opptrådt på en lojal måte. Lojalitet i denne sammenheng betyr at Yssen først skal søke å løse saken ved å ta opp de kritkkverdige forhold. Det gjorde hun så vidt jeg vet ikke, og opptrådte da i strid med den generelle lojalitetsplikt i arbeidsforhold og reglene om varsling. Dette gjelder selv om Yssen hadde sagt opp. Også da skal hun være lojal. I Yssen/Valla-saken er dermed Yssen ikke vernet mot gjengjeldelse etter alm. § 2.4.» , skriver advokaten til NA24.

Doktorgrad i emnet
Dege diskuterer også problemstillingen i sin bok i arbeidsrett, hvor temaet regler som skal gjelde i et arbeidsforhold, herunder lojalitet og tillit, er basert på hans doktorgrad fra 1998.

Arbeidstilsynet har nå kommet i gang med den vaselede kartleggingen av arbeidsforholdene i LO, men skal ikke undersøke Yssen-saken spesielt.

Det tar et eget granskningsutvalg, ledet av advokat Jan Fougner, seg av.

- Her feilet Valla
Advokat Jan Tormod Dege mener at selv om Yssen ved å gå ut i VG med oppsigelsesbrevet har mistet lovbeskyttelsen mot gjengjeldelse mot varsler, så betyr ikke det at LO-leder Gerd-Liv Valla ikke har brutt arbeidsmiljøloven.

Dege peker på at arbeidsmiljøloven fordrer av Valla at hun skal avstå fra trakassering av, og utilbørlig opptreden i forhold, til Ingunn Yssen. «Her har Valla feilet, og har således brutt lovens bestemmelser», skriver han til NA24.

- Begge har trakassert sine egne
Arbeidsretteksperten mener både Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen, gjennom sine respektive handlinger, har forbrutt seg mot sine egne henholdsvis ansatte og tidligere kolleger.

«Det begge har gjort er også å utsette de ansatte i LO for trakassering ved at de har opptrådt på en slik måte at de ansatte i sekretariatet med rette kan føle seg stigmatisert», refser advokat Jan Tormod Dege.

Den eksterne granskingen av hvordan Yssen har blitt behandlet av Gerd-Liv Valla mens hun var ansatt som internasjonal sekretær - fra 2003 til 10. januar i år - skal etter planen være ferdig før påske.

Granskningsleder Jan Fougner sa mandag i forrige uke at han regner med å være ferdig på noen uker.

Arbeidstilsynets kartlegging av arbeidsforholdene i LO ventes å være mer tidkrevende.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai