Gå til sidens hovedinnhold

- Ytterligere forsinkelser fra Opticom

Opticom skriver i sin kvartalsrapport at utviklingsprosjektet med Intel nå er 12 måneder forsinket. Robert Keith har likevel levert noe til Intel og har startet forhandlinger med chipgiganten

Les også:

Opticom ytterligere forsinket med Intel

Opticom skriver i sin kvartalsrapport at prosjektet med Intel nå er 12 måneder forsinket. Dette er på linje med hva iMarkedet skrev onsdag i forkanten av kvartalsrapporten (

Opticom ytterligere forsinket med Intel

).I samtaler med Intel

Dette skriver Opticom:- I tredje kvartal har Opticom og det operative datterselskapet Thin Film Electronics (TFE) videreført arbeidet med leveransene i henhold til produktiserings- og lisensavtalen for prosess- og produktutvikling med Intel. I juli ble en vesentlig design-leveranse ferdigstilt. Enkelte mindre leveranser ble gjort senere i kvartalet. Hoveddelen av leveransene under avtalen er imidlertid fortsatt utestående og er nå minst tolv måneder forsinket, heter det i meldingen fra Opticom.Opticom skriver videre at de er i samtaler med Intel om endringer i avtalen, og den videre finansieringen av datterselskapet Thin Film fremover.- Som opplyst i rapporten for andre kvartal i august, har Opticom/TFE og Intel tett kontakt om utfordringene og sannsynlige løsninger for den felles prosess- og produktutviklingen. Selskapet erkjenner at leveransene ikke er ferdigstilt som opprinnelig planlagt, men vårt samarbeid med Intel fortsetter i god tro. TFE fører diskusjoner med Intel om mulige endringer i produktiserings- og lisensavtalen. Diskusjonene vil også omfatte TFEs fremtidige finansieringsbehov og må avklare den akkumulerte gjelden TFE har til Opticom. Diskusjonene pågår, og styret kan ikke nå forutsi sannsynlig utfall eller tidspunkt for dette. Selskapet vil informere i rett tid, heter det i meldingen.Leveransene gav inntekter

Leveransene til Intel gav inntekter til Opticom i tredje kvartal. Selskapet rapporterte inntekt på leveranser til Intel for 3,8 millioner kroner i tredje kvartal, noe som utgjør det meste av inntekten på 4,4 millioner kroner hittil i år.- Inntektene regnskapsføres først ved leveranse til Intel. På grunn av manglende leveranser er inntekten i år mindre enn halvdelen av inntekten på samme tid i fjor, heter det i meldingen.Driftskostnadene i tredje kvartal på 19,6 millioner kroner og er sesongmessig lavere enn foregående kvartal, og på linje med tredje kvartal i fjor. Bemanningen ved utgangen av kvartalet var 63, ned fra 74 ved utgangen av andre kvartal og 78 ved årsskiftet.Avskriving og nedskriving utgjorde 18,0 millioner kroner i kvartalet, på linje med foregående kvartal. Avskriving av anleggsmidler har flatet ut siden Linköping-anlegget ble ferdigstilt i første kvartal 2002.Presser Intel på lånet

Opticom presser Intel indirekte og datterselskapet TFE direkte i kvartalsrapporten.- Ved utgangen av tredje kvartal hadde morselskapet Opticom ASA lånt ut 337,4 millioner kroner konserninternt til TFE. Lånet er oppsigelig og Opticom har bedt TFE ordne forholdet. TFE er i diskusjon med sine aksjonærer, Opticom og Intel, om den beste måten å sikre løpende finansiering og å styrke balansen på, heter det.Selskapet skriver videre at:- Som opplyst i rapporten for andre kvartal, ble bokettersyn i Opticom ASA påbegynt i 2001. Det er ingen endring i saken siden rapporten for andre kvartal. Selskapets rådgivere og styret mener at et slikt krav er uberettiget og at det ikke er grunnlag for regnskapsmessig avsetning på dette trinn.Som iMarkedet skrev tidligere i dag er det behov for å se på kapitalbehovet til Opticom.- Kontantbeholdningen ble redusert med 22,8 millioner kroner i kvartalet, og 74,1 millioner kroner hittil i år. Kontantbeholdningen utgjorde 121,9 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Med nåværende forbrukstakt vil selskapet måtte vurdere sitt finansieringsbehov i nær fremtid, heter det i meldingen.

Reklame

Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobilabonnementet

Kommentarer til denne saken