Med flere land på randen av konkurs, er det ikke utenkelig at det går mot en ny økonomisk resesjon i Europa, noe som kan påvirke den globale økonomien.

Det blir skrevet mye om land som Hellas, Italia og USA, som alle har enorm gjeld, men det finnes land det går betraktelig bedre med.

Økonominettstedet Business Insider har listet opp landene med økonomier som vokser raskest.

Nettstedet har sett på hvilke land som har raskest voksende BNP, og deretter sett på de reelle BNP-tallene gjennom Bloomberg. I tillegg har økonomiavisen sett på hva som har forårsaket veksten, gjennom å se på nøkkelindustriene.

De fleste landene på listen ligger i Asia, men listen toppes av et land i Afrika, som har mye kobber og nesten doblet sin BNP.

Disse 15 økonomier vokser raskest

15. Litauen
BNP-vekst:6,3 %
BNP: 36 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Produksjon av forbruksvarer, petroleumsraffinering, tekstiler.

14. Indonesia
BNP-vekst:6,5 %
BNP: 706,56 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Olje og gass, gruvedrift, tekstiler, kunstgjødsel, kryssfinér, gummi.

13. Kasakhstan
BNP-vekst:7,0 %
BNP: 142,99 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Olje, kull, metaller, landbruksmaskiner, byggevarer.

12. Egypt
BNP-vekst:7,1 %
BNP: 219 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Landbruk, tekstiler, kjemikalier, konstruksjon, legemidler, metaller, lysprodusenter.

11. Nigeria
BNP-vekst:7.5 %
BNP: 194 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Råolje, tinn, landbruk, konstruksjon, kjemikalier, gjødsel, treverk, tekstiler.

10. India
BNP-vekst:7,7 %
BNP: 1,72 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Landbruk, tekstiler, kjemikalier, gruvedrift, petroleum, transportutstyr, programvare, legemidler.

9. Sri Lanka
BNP-vekst:8,2 %
BNP: 49,55 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Landbruk, gummi, shipping, klær og tekstiler, IT, konstruksjon, bankarbeid, turisme, telekommunikasjon, forsikring

8. Tyrkia
BNP-vekst:8,3 %
BNP: 735 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Landbruk, tekstiler, elektronikk, gruvedrift, stål, petroleum, konstruksjon, trelast, papir

7. Estland
BNP-vekst:8,4 %
BNP: 19 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Ingeniørvirksomhet, elektronikk, trelast- og trevareindustri, tekstiler, IT, telekommunikasjon.

6. Argentina
BNP-vekst:9.1 %
BNP: 369 milliarder dollar
Nøkkelindustrier: Landbruk, motorvogner, tekstiler, kjemikalier og petrokjemi, trykking, stål, metallurgi.

5. Kina
BNP-vekst:9,1 %
BNP: 5,878 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Gruvedrift, maskinproduksjon, forbrukerprodukter (leker, sko, elektronikk, tekstiler og klær), våpen, transportutstyr, kjemikalier, sement, gjødsel, telekommunikasjon, biler, satellitter.

4. Jordan
BNP-vekst:10,9 %
BNP: 28 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Klær, gjødsel, petroleumsraffinering, potash, uorganiske kjemikalier, sement, turisme, lysproduksjon, legemidler.

3. Libanon
BNP-vekst:19 %
BNP: 39 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Bankvirksomhet, turisme, landbruk, vin, smykker, sement, tekstiler, mineral- og kjemiske produkter, tre- og møbelprodukter, oljeraffinering, metallproduksjon.

2. Qatar
BNP-vekst:30,8 %
BNP: 96 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Flytende naturgass, råoljeproduksjon og -raffinering, sement, reparasjon av kommersielle skip, petrokjemi, ammoniakk, gjødsel.

1. Zambia
BNP-vekst:48,7 %
BNP: 16 billioner dollar
Nøkkelindustrier: Kobber - gruvedrift og prosessering, konstruksjon, landbruk, kjemikalier, tekstiler, gjødsel, hagebruk.